Akademiuddannelse i service


Ny akademiuddannelse i service

Lær at skabe bedre kundeoplevelser hver gang!

Med den rigtige holdning til service, går man fra passiv ekspedition og dialog til aktivt salg- og servicedialog i enhver kundekontakt

Formålet med denne reelle uddannelsen i service:

At skabe gode kundeoplevelser hver gang!

Formålet med uddannelsen ”service” er at give en forståelse af grundlæggende service og kompetence til at agere i forhold til forskellig serviceadfærd samt tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper og situationer. Derved opnås bedre serviceresultater hver gang. Udvikle et positivt mindset, som øger produktiviteten i hjernen med 31 % og bliv 37 % bedre i kommunikationen med kunderne. Havard University kalder det happines advantage.

Ved deltagelse i uddannelsen opnås følgende:

 • Bedre resultater i arbejdet med service og salg
 • Værktøjer til at bringe dig selv i mental optimal præstations tilstand og opnå happines advantage
 • Forståelse for hvad service er i forbindelse med netop dit job og forståelse for værdien af god service
 • Viden om centrale teorier, metoder og modeller omhandlende hvad der skaber den gode kundeoplevelse, hvad er god service
 • Skærpet forståelsen for, hvordan den rigtige holdning til service kan stimulere gladere og mere tilfredse kunder
 • Forståelse for hvordan kundeuniverset kan aktiveres til flere leads og ordre
 • Bedre håndtering af reklamationer og konflikter samt styrkelse af egen assertiv adfærd
 • Teori og metoder i forhold til bedre forståelse af hvilke personegenskaber der bedst stimulere en optimal kundeoplevelse
 • Læring i at arbejde bevidst med udviklingen af egen adfærd, bl.a. med udgangspunkt i personprofilen Everything DiSC®Workplace, som indgår som en integreret del af uddannelsen
 • Skærpet indsigt i egen personlighed/adfærd og hvilken betydning det har for egen udvikling
 • Via diverse DiSC® værktøjer lære man at tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper
 • En stærkere kommunikativ adfærd
 • Indsigt i menneskers perception og måden beslutninger træffes
 • Læring i god spørgeteknik og aktiv lytning
 • Se forskelle og sammenhænge mellem salg og service
 • Arbejd med salg og service individuelt og i teams
 • En reelt kompetencegivende uddannelse med 5 ECTS point
 • Faget ”Service” kan bygges sammen med andre akademi- eller merkonomfag
 • En lang række værktøjer som sikre forankring i hverdagen og vedvarende adfærdsændring
 • Faget service kan bygges sammen med andre videregående uddannelser eks. akademi- el. merkonomfag. Man opnå 5 ECTS point ved bestået eksamen.

Alle deltagere får personprofilen Everything DiSC®Workplace og styrkeprofilen VIA® samt et diplom på gennemførelsen af statsanerkendt serviceuddannelse inden for Akademiuddannelserne og 5 ECTS-point.

Målgruppe:

Faget ”Salg og Service” er for

 • Alle medarbejdere, der til daglig har kontakt med kunder. Også interne ”kunder”
 • Alle medarbejder som ønsker at skærpe forståelsen for, hvordan service og den gode kundeoplevelse kan stimulere gladere og mere tilfredse kunder
 • Medarbejdere som ønsker bedre redskaber til selve kundekontakten og kommunikationen med kunden, samt at få defineret hvad service er i forbindelse med netop deres job og forståelse for værdien af god service
 • Medarbejder som ønsker at forstå sammenhænge mellem salg og service
 • KAM og Account Managers assistenter

Kompetenceskabende udviklingsforløb:

Uddannelsen er i tæt samarbejde med Konpa, opbygget som et kompetenceskabende udviklingsforløb, baseret på de nyeste indlæringsteorier og relevant indhold for branchen. Vi benytter indlæringsmetoder, som beviseligt giver maksimal effekt i forhold til voksnes indlæring.

Vi sikre at den nye viden og de nye færdigheder, bliver overført til praksis og bliver til vedvarende adfærdsændringer. Vi ved af erfaring, at den enkelte deltager ved hjælp af vores processer og metoder tager et langt større ansvar for egen læring og udvikling end ved et traditionelt kursus.

Uddannelsen indeholder i alt 4 undervisningsdage fordelt på to moduler af 2 dages varighed. Herudover faciliteres der praksisnær læring på jobbet. Praktisk læring og træning i ny services orienteret adfærd.

Uddannelsen gennemføres med overnatning mellem dag 1 og 2 på hvert modul. Uddannelsen gennemføres både centralt i Jylland og på Sjælland.

Uddannelsen er statsgodkendt på akademiniveau og giver 5 ECTS-point*) ved bestået eksamen. Kun ministerieakkrediterede virksomheder og uddannelser må udskrive ECTS-point. KEA Københavns Erhvervsakademi er såvel faglig som administrativ ansvarlig for uddannelsen.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en erhvervscase på 2 sider. Man får karakter efter 7-trinsskalaen.

Hvid du har spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Peter Bo Rützou fra Improvement på telefon 22 100 100 eller via E – mail pbo@improvement.dk

Datoer og lokation for undervisning:
 • Undervisningsdatoer for Service hold 1: 9.-10. januar 2019 & 23.-24.februar 2019 - udsolgt!
  Eksamensdato: 6.februar 2019
  Lokation: Vestdanmark

 • Undervisningsdatoer for Service hold 2: 2.-3. maj 2019 & 20.-21. maj 2019 - udsolgt! 
  Eksamensdato: 05. juni 2019
  Lokation: Vestdanmark

 • Undervisningsdatoer for Service hold 3: 29.-30. april 2019 & 13.-14. maj 2019
  Eksamensdato: 28. maj 2019
  Lokation: Østdanmark

 • Undervisningsdatoer for Service hold 4:Planlagt til efteråret 2019

Økonomi og tilmelding

Tilmelding til uddannelsen foregår via Konpa Academys hjemmeside eller via mail til sekretariatet. Uddannelsen er berettiget til 100 % omkostningsdækning fra Konpas Legatfonden, hvis du arbejder i en virksomhed som er medlem af Konpa. Det er en betingelse for at modtage legatet, at der også ansøges om SVU støtte. Ikke at der opnås støtte, men at man ansøger. Improvement håndterer den administrative del af ansøgningsprocessen vedr. SVU støtten og optagelse på uddannelsen.  

SVU og adgangskrav
Modulet service er et akademifag på 5 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i international handel og markedsføring. Modulet udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under Lov om Åben Uddannelse. Modulet afsluttes med en eksamen.   
Uddannelsen er SVU (statens voksen uddannelsesstøtte) berettiget. Find alle oplysninger samt vejledning om  SVU på www.svu.dk
Adgangskravet for opnåelse af ECTS point er enten en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.
Lever du ikke op til adgangskravene, kan vi i samarbejde med KEA tilbyde at gennemføre en realkompetencevurdering (RKV) ift. optagelse på uddannelsen. 

 

Tilmelding til akademiuddannelse i service og salgUden bindestreg
Angiv venligst færdiggjort uddannelse og uddannelsesinstitution med starttidspunkt og sluttidspunkt (måned-år)
Angiv venligst din erhvervserfaring
Fulde navn på virksomhed