KONPAs legat


KONPAs legat bliver uddelt en gang om året. I 2019 vil uddeling ske ultimo juni måned.

Ansøgningsfristen er ultimo april 2019.

Ansøgningsskema vil blive offentliggjort her på siden i januar 2019

Legatet uddeles udelukkende til brancherelaterede formål.

Vi opfordrer til, at alle i branchen benytter sig af denne unikke mulighed for at søge om tilskud til efteruddannelse. Flere ansatte i branchen har søgt og fået legatet.

Legatportionerne fordeler sig med 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr.

Legatets fundats er:

  • Legatfondet har til formål at understøtte medlemmer – også forhenværende af KONPA (tidl. Dansk Papirhandlerforening), disses enker eller børn under 18 år
  • Personer, der har drevet papirforretning her i landet, enten som detaillist, grossist, fabrikant eller direktør for et aktieselskab eller sådanne, der er eller har været ansat hos en papirhandler samt disses enker eller børn under 18 år
  • Derudover kan der ydes støtte til uddannelsesmæssige formål inden for branchen.

Ansøgningsskemaet sendes til info@konpa.dk med emnet "KONPA legat".