Vil du have indflydelse?

Du har mulighed for at få indflydelse på, hvad KONPA skal arbejde med fremadrettet.

Det eneste du skal gøre er at sende en e-mail til sekretariatet og komme med forslag til, hvad der skal på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om at skabe en stærkere fremtid for vores brancheforening.