Akademiuddannelse i Bæredygtig forretningsforståelse


Akademiuddannelse i Bæredygtig forretningsforståelse

Opnå ny viden og nye færdigheder om både bæredygtighed og forretningsudvikling, så du helt konkret kan koble de to ting sammen i arbejdet hjemme i din virksomhed. Samt opnå 5 ECTS- point.

I dette fag lærer du, hvordan din virksomhed kan arbejde med bæredygtig udvikling og FN's 17 verdensmål sådan, at det bliver afstemt med jeres forretningsmodel, jeres værditilbud til kunderne og virksomhedens daglige drift.

Du lærer at udpege, hvor og hvordan din virksomhed kan udvælge konkrete tiltag inden for bæredygtighed, som passer ind i jeres hverdag - og som understøtter forretningens udvikling og værdiskabelse. 

Uddannelsen er tilpasset til branchen.

Målgruppe

Målgruppen for denne uddannelse er meget bred. Den er relevant både for virksomhedens ledelse, ledere på alle niveauer og andre medarbejdere, som vil opnå øget bæredygtig forretningsforståelse. Det kan f. eks være medarbejdere fra funktionerne indkøb, økonomi, produktion, kvalitetsstyring, marketing, kommunikation, HR. og salg.

Formål

Formålet er at give den studerende udviklingsbaseret viden om bæredygtighed og de 17

verdensmål, herunder hvordan det enkelte individ og virksomheder kan arbejde med bæredygtig udvikling og implementering af de 17 verdensmål i virksomhedens forretningsmodeller og daglige drift. Faget skal netop styrke deltagerens evne til at identificere og forstå behovet for arbejdet med bæredygtighed i relation til

virksomhedens forretningsmodeller og værditilbud.

Desuden har faget til mål at sikre, at deltagerne får kendskab til bæredygtighed i et bredt perspektiv for at kunne udvælge de konkrete tiltag, der knytter sig til bæredygtighed i relation til det daglige arbejde. Gennem uddannelsen vil du samtidig også få indsigt i, hvordan man arbejder med virksomhedens cirkulære økonomi og trippelte bundlinje.

 

Indhold

 • De vigtigste elementer i bæredygtighed - og hvilken relation de har til samfundets og virksomheders udvikling
 • De 17 verdensmål
 • Cirkulær økonomi
 • Bæredygtige forretningsmodeller og værdikæder
 • Den 3-dobbelte bundlinje, CO2 regnskab og aftryk i relation til virksomhedens forretningsmodeller og værdikæde
 • Værktøjer til implementering af konkrete indsatser i relation til bæredygtighed

 

Udbytte

Når du har gennemført 'Bæredygtig forretningsforståelse', kan du:

 • Bruge de vigtigste metoder og redskaber inden for bæredygtig forretningsudvikling og forretningsforståelse
 • Blive klar og tydelig i din formidling af den værdi virksomheden skaber via bæredygtig forretningsudvikling. Dette i relation til kunder, leverandører, medarbejdere og andre nøgleinteressenter
 • Kortlægge og implementere mål og handlinger inden for virksomhedens forretningsområde i relation til bæredygtighed og de 17 verdensmål
 • Formidle de indsatser og mål, som I har valgt til relevante målgrupper fx kolleger, samarbejdspartnere og kunder
 • Deltage i et tværfagligt samarbejde for at lave en forretningsmæssig strategi for bæredygtighed, og gennemføre de opgaver, der kommer som følge af denne strategi
 • Håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til udviklingen af en bæredygtig forretningsmodel med inddragelse af relevante interessenter

 

Datoer for efteråret 2021 og foråret 2022:

Bæredygtig forretningsforståelse hold 1 2022:

 • Modul I: 24. - 25. februar
 • Modul II: 10. - 11. marts
 • Eksamen: 24. marts

Tilmelding til akademiuddannelse i Bæredygtig forretningsforståelse


Uden bindestreg
Angiv venligst færdiggjort uddannelse og uddannelsesinstitution med starttidspunkt og sluttidspunkt (måned-år)
Angiv venligst din erhvervserfaring
Fulde navn på virksomhed