Akademiuddannelse i Det strategiske lederskab


Akademiuddannelse i Det strategiske lederskab 

Forår 2023

Med 'Det strategiske lederskab' styrker du din ledelsesmæssige handlekraft og udvikler evnen til at forstå, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver samtidig med, at du opnår 10 ECTS-point

Målgruppe

Denne uddannelse henvender sig til alle som arbejder med ledelse. Det er en fordel med ledelseserfaring, men ikke noget krav.

Formål            

Sikre sammenhængskraften i organisationen og nå jeres mål!

Deltagerne lærer at deltage aktivt i realiseringen af organisationens mål ved at bidrage med input til strategien og kunne gennemføre nødvendige strategiunderstøttende forandringer.

Indhold

 • Vigtige og anvendelige strategiske teorier og modeller
 • Personligt, analyseret og autentisk lederskab
 • Strategisk analyse, udvikling og implementering
 • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis
 • Processer, der skaber ejerskab og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen
 • Forandringsprocesser og forandringsledelse
 • Personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen
 • Lære at identificere udviklingsbehov i egen afdeling i lyset af organisationens strategi

 

Udbytte

Når du er færdig med 'Det strategiske lederskab' kan du;

 • Udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der bidrager til sammenhængskraften i organisationen
 • Foretage strategisk analyse og lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau i relation til den aktuelle sammenhæng
 • Udvikle din egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med strategiarbejdet
 • Deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved at bidrage med input til strategien og ved i egen afdeling at gennemføre strategiunderstøttende forandringer, fx i form af kompetenceudvikling, kulturudvikling og forandringsledelse

 

Datoer og lokation for undervisningen foråret 2023 (UDSOLGT):

Det strategiske lederskab 1 - UDSOLGT

 • Modul I: 30. og 31. januar
 • Modul II: 21. og 22. februar
 • Modul III: 07. - 08. marts
 • Eksamen: 23. marts