Akademiuddannelse i Lean Ledelse i praksis


Akademiuddannelse i Lean ledelse i praksis

Med denne uddannelse i Lean vil du udvikle dine kompetencer indenfor Lean ledelse, få en rigtig god og praksisnær forståelse for, hvordan du optimerer administrative processer. Du vil lære hvordan metoderne skal anvendes til at koordinere initiativer, der skaber langt bedre arbejdsgange, og hjælper til at gøre din opgaveløsning hurtigere, lettere og mindre omkostningstung. På uddannelsen træner du din evne til at skitsere effektive løsninger og kommunikere dem tydeligt.

En praktisk, metodisk og jordnær Lean uddannelse, der passer til både administrations- og produktionsmiljøet.

Målgruppe

Alle medarbejdere og leder indenfor både administration – og produktionsmiljøet som vil have indsigt i et af de mest anvendte managementværktøjer til at optimere processer, skære overflødige elementer fra, sætte kunden i centrum og involvere sine medarbejdere.

Formål

 • Definere projektmål og kundeleverance (internt/eksternt)
 • Dataindsamling omkring processen for at få nuværende performance
 • Analysere og identificere hovedårsagerne til fejlene og afvigelserne
 • Forbedre processen ved at eliminere hovedårsagerne
 • Kontrollere procesforbedringer ved at måle på processen igen

Det er ligeledes formålet, at den studerende kan motivere medarbejderne og være drivkraft i arbejdet med at skabe løbende forbedringer og kan anvende de vigtigste Lean værktøjer.

Udbytte

 • Få kendskab til de 5 Lean principper
 • Lære de 8 spildtyper
 • Lære at lave værdistrømsanalyser
 • Lære at optimere processer og arbejdsgange
 • Lære at arbejde med KPI mål, måling og målstyring
 • Lære at arbejde struktureret med løbende forbedringer og problemløsning ved hjælp af A3 og PDCA-metoden. (Reducer spil)
 • Få indsigt i standardiseret Lean og lære hvordan instruktioner, vejledninger og checkskemaer med fordel kan bruges
 • Lære at optimere arbejdspladsens indretning via 5S, både digitalt og fysisk
 • Lære at drive Lean initiativer og projekter, samt måle effekten af Leans virkning og sikre gevinsten bliver hjemtaget
 • Lære at anvende DMAIC-modellen
 • Lære at minimere variation
 • Lære at analysere og vurdere datasæt
 • Lære at identificere sammenhæng imellem Input og Output, produktivitet
 • Lære hvordan du skaber stabilitet
 • Toyotas 14 ledelsesprincipper
 • Taiichi Ohno tanker om lean
 • Visual management

Lean principperne

På den første dag får du en generel introduktion til Lean, som kommer til at danne rammen for den resterende del af uddannelsen.

Du bliver præsenteret for filosofien i Lean – og lærer bl.a. igennem øvelser og cases, hvordan principperne og metoderne kan hjælpe med at skabe en effektiv, bedre og mere overskuelig hverdag.

Du lærer de 5 principper at kende – kundeværdi, værdistrømme, flow, styring og løbende forbedringer, og så vil du komme til at arbejde med de 8 spildtyper, der er grundstenene i vores optimeringsarbejde.

Værdistrømsanalyse

Du lærer om et af de vigtigste principper i Lean, der handler om at nedbryde siloer på tværs af afdelinger og tænke i helheder i stedet for at suboptimere. Med værdistrømsanalysen får du en konkret metode, som du kan bruge til at kortlægge processer og skabe et bedre flow i din egen organisation. Du vil blive trænet i hvordan du bruger VSM og Swimlane i et letforståeligt sprog, og vi sørger for at du er med hele vejen. 

Du vil få til opgave at arbejde med en case fra din egen organisation. Du vil komme til at identificere kunde, kundeværdi samt kortlægge den nuværende værdistrøm, ligesom du vil hente inspiration til forbedring af flowet heri. 

KPI, Performance Management og Målstyring

Lær hvordan du kan bruge mål, KPI’er og målinger til at udvælge fokusområder og sætte ind de steder, der forbedrer performance. Du vil blive vist en række eksempler på, hvordan Visual Management aktivt bruges i en række danske og internationale virksomheder, og blandt andet får du eksempler på, hvilke KPI’er der typisk udvælges og fokuseres på. 

Vi går systematisk til værks og arbejder med design af målstyringssystem ud fra modellen

 • Erkende nødvendigheden af Målstyring
 • Identificering af KPI´er
 • Udarbejdelse af KPI herunder skemaer
 • Brug af KPI´er i dagligdagen
 • Udvikling og forbedringer

Kaizen – Problemløsning og løbende forbedringer

 • Lær at arbejde systematisk med problemløsning & løbende forbedringer, når vi i fællesskab dykker ned i det femte Lean Princip: Søg mod perfektion gennem løbende forbedringer (Kaizen). Nøgleord som medarbejderinvolvering, inkrementel innovation, forbedringsprojekter og Kaizen events vil blive gennemgået på en hel kursusdag.
 • Der gennemgås en række analysemetoder, så du vil have et godt indblik i hvilke metoder, der er relevante for dig, og hvordan du kan bruge dem i din hverdag til at få succes med jeres Lean rejse. 
 • Der arbejdes med konkrete forbedringsinitiativer i en medbragt case fra din egen organisation. Metoderne A3 og PDCA vil blive gennemgået, så du ved, hvordan du skal angribe spildet i din hverdag på en struktureret måde. 

Standardiseret arbejde & 5S

Vi dykker ned i to af de vigtigste metoder i Lean. “Du kan ikke forbedre dig uden en standard” sagde Taiichi Ohno, som af mange betragtes som faderen til hele Lean systemet.

Du vil lære, hvordan man arbejder med Standardiseret arbejde, og hvorfor det er essentielt at have standarder for at kunne opbygge en forbedringskultur.

Vi vil kigge nærmere på hvad der karakteriserer en god standard, og hvilke forskellige muligheder man kan vælge blandt, når man skal vælge den rigtige type. Vi vil arbejde med metoden 5S, der handler om hvordan man arbejder med systematisk indretning af arbejdspladsen. Du vil blive klædt på til at gå hjem i egen organisation og implementere de to Lean metoder, der oftest anvendes som nogle af de første skridt i forbindelse med en Lean Implementering.

Begge metoder er ofte dem der fjerner eller reducerer rigtig meget af vores spild i hverdagen, og derfor får du med kurset et godt afsæt for jeres videre Lean rejse.

Lean Ledelse

Vi kigger nærmere på de 14 ledelsesprincipper, som Toyotas egne ledere bruger som rettesnor for deres arbejde. Du lærer således, hvordan man som leder bør tænke og agere for at drifte og udvikle en Lean organisation, samtidig med at vi sammen sætter fokus på hvordan man i praksis når derhen.

Der gennemgås – med fokus på bl.a. ledelsens rolle – konkrete metoder til implementering af Lean, ligesom vi kommer omkring metoder til fastholdelse og gevinstrealisering af de igangsatte Lean initiativer.

De 7 kvalitetsværktøjer vil blive præsenteret, hvor deres styrker og anvendelsesområder vil blive diskuteret. Der vil løbende være mulighed for at afprøve metoderne på en case i grupper.

Undervisningen vil variere imellem teori og gruppearbejde med en case.

 • Alle deltagere får personprofilen Everything DiSC® Work of Leaders profilen. tilbagemelding. Samt et diplom på gennemførelsen af statsanerkendt LEAN ledelses uddannelse inden for Akademiuddannelserne med 10 ECTS-point.

Kompetenceskabende udviklingsforløb

Uddannelsen er i tæt samarbejde med Konpa, opbygget som et kompetenceskabende udviklingsforløb, baseret på de nyeste indlæringsteorier og relevant indhold for branchen. Vi benytter indlæringsmetoder, som beviseligt giver maksimal effekt i forhold til voksnes indlæring.

Vi sikrer, at den nye viden og de nye færdigheder bliver overført til praksis og bliver til vedvarende adfærdsændringer. Vi ved af erfaring, at den enkelte deltager ved hjælp af vores processer og metoder, tager et langt større ansvar for egen læring og udvikling end ved et traditionelt kursus.

Uddannelsen indeholder i alt 6 undervisningsdage fordelt på tre moduler af 2 dages varighed. Herudover faciliteres der praksisnær læring på jobbet. Praktisk læring og træning i Lean ledelse i praksis.

Uddannelsen gennemføres med overnatning mellem 1. og 2. dag på hvert modul.

Uddannelsen er statsgodkendt på akademiniveau og giver 10 ECTS-point*) ved bestået eksamen. Kun ministerieakkrediterede virksomheder og uddannelser må udskrive ECTS-point. Uddannelsen udbydes i samarbejde med EAAA, Aarhus Erhvervsakademi, som er faglig og administrativ ansvarlig.

Eksamen

Mundtlig prøve på 30 min. kombineret med et praktisk produkt og en disposition med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af det praktiske produkt, dispositionen og den mundtlige præstation. Der gives én samlet karakter.

Hvid du har spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Peter Bo Rützou fra Improveme på telefon 22 100 100 eller via E – mail pbo@improvement.dk

Økonomi og tilmelding

Tilmelding til uddannelsen foregår via Konpa Academys hjemmeside eller via mail til sekretariatet. Uddannelsen er berettiget til 100 % omkostningsdækning fra Konpas Legatfonden, hvis du arbejder i en virksomhed, som er medlem af Konpa. Det er en betingelse for at modtage legatet, at der også ansøges om SVU støtte og støtte fra omstillingsfonden. Ikke at der opnås støtte, men at man ansøger. Improveme håndterer den administrative del af ansøgningsprocessen og optagelse på uddannelsen. 

Tid og sted for Akademiuddannelsen i Lean Ledelse:

Lean Ledelse Hold 2

 • Modul I. 19. - 20. september
 • Modul II. 11. - 12. oktober
 • Modul III. 31. - 01. november
 • Eksamen den 16. november

 

Tilmelding til Akademiuddannelse i Lean Ledelse


Uden bindestreg
Angiv venligst færdiggjort uddannelse og uddannelsesinstitution med starttidspunkt og sluttidspunkt (måned-år)
Angiv venligst din erhvervserfaring
Fulde navn på virksomhed