Akademiuddannelse i Ledelse af bæredygtighed


Akademiuddannelse i Ledelse og forankring af bæredygtighed

Bæredygtighed, cirkulær økonomi og FNs verdensmål. Disse begreber skal alle virksomheder og organisationer forholde sig til, og det er en ledelsesopgave at vurdere hvordan og hvornår.

Ledelse ift. et bæredygtigt perspektiv handler om at indarbejde samfundsansvar og bæredygtighed i virksomhedens værdikæde – lige fra produktudvikling, indkøb, produktion og salg til HR, kvalitetsstyring, kommunikation og branding. 

På denne uddannelse undersøger du din ledelsesopgave og udvikler dine ledelseskompetencer ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse. Du lærer også at kommunikere netop denne bæredygtighedsforståelse til din virksomhed samt at forankre den bredt.

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for følgende funktionsområder: produktudvikling, indkøb, produktion og salg, HR, kvalitetsstyring, kommunikation og branding. 

Formål

Formålet er, at deltagerne tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne

lede og udvikle sin ledelsesopgave ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse samt anvende

og formidle denne effektivt i organisationen.

 

Indhold

 • Bæredygtighed set ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv
 • Centrale teorier, begreber og modeller om bæredygtighed med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum
 • Koblingen mellem læring og konkret handling i den bæredygtige omstilling
 • Forankring af bæredygtighed i teamet og organisationen

Udbytte

Når du har gennemført ledelse af bæredygtighed, kan du:

 • Indgå i ledelsen af den bæredygtige omstilling i din organisation
 • Skabe netværk og etablere konkrete samarbejder om bæredygtighed
 • Analysere egen organisations ambitionsniveau, kapacitet og udviklingsbehov inden for bæredygtighed
 • Understøtte organisationen ved at identificere og finde konkrete og praktiske løsninger på bæredygtighedsudfordringer
 • Udpege og bruge centrale teorier og metoder om bæredygtighed til at vurdere din egen ledelsesmæssige kontekst og praksis

Arbejde med egen kompetenceudvikling inden for ledelse af bæredygtighed

Datoer for foråret 2022:

Ledelse af bæredygtighed hold 2. 

 • Modul I: 07. - 08. marts
 • Modul II: 21. - 22. marts
 • Eksamen: 04. april

 

Tilmelding til akademiuddannelse i Ledelse af bæredygtighed


Uden bindestreg
Angiv venligst færdiggjort uddannelse og uddannelsesinstitution med starttidspunkt og sluttidspunkt (måned-år)
Angiv venligst din erhvervserfaring
Fulde navn på virksomhed