Akademiuddannelse i Præsentationsteknik


Vil du gerne føle dig mere sikker, når du holder oplæg?

Lær at levere dit budskab med stor gennemslagskraft!

Konpa Academy´s uddannelse i ’præsentationsteknik’ giver dig værktøjerne til at ramme plet med dine præsentationer og gå metodisk til værks. Du lærer at bruge retorikken og præsentationsteknikkens virkemidler til at lave oplæg, der overbeviser, sælger og fænger. Men vi inddrager også din målgruppe og den organisatoriske kontekst, du er en del af - det bestemmer nemlig i høj grad, hvordan du bedst griber dine præsentationsopgaver an.

Målgruppe

’Præsentationsteknik’ er for dig, der vil klædes bedre på til at udarbejde oplæg og holde overbevisende præsentationer. Måske arbejder du med kommunikation til daglig, måske gør du ikke – de fleste medarbejdere forventes i dag at kunne præsentere overbevisende i større eller mindre forsamlinger.

Formål

 • Hvad vil det sige at lykkes med en præsentation?
 • Din organisatoriske kontekst – hvilke processer er du en del af, og hvilke strategier og mål er du med til at indfri med dine oplæg og præsentationer?
 • Skræddersy de rigtige argumenter til din målgruppe med retorikkens metoder
 • Sådan håndterer du modstand blandt tilhørerne
 • Brug PowerPoint og andre AV-hjælpemidler optimalt
 • Få styr på processen fra research af målgruppens behov til forberedelse, gennemførelse og evaluering af præsentationen
 • Kropssprog og nervøsitet – find din personlige stil
 • Opnå øget selvindsigt via en personlig DiSC-profil
 • Send på modtagerens ”frekvens”

Kompetencer

Når du har gennemført ’Præsentationsteknik’ kan du:

 • Vurdere, hvordan du løser dine præsentationsopgaver bedst
 • Anvende anerkendte metoder og værktøjer til at forberede og gennemføre din præsentation
 • Improvisere og håndtere tilhørernes indvendinger og eventuelle modstand under selve præsentationen
 • Løse dine præsentationsopgaver med stor gennemslagskraft
 • Sikre dig aktive medfortællere
 • Gør indtryk på dine tilhører 

Du kan tage 'præsentationsteknik' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kommunikation og formidling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Alle deltagere får personprofilen Everything DiSC®Workplace inkl. tilbagemelding samt VIA®styrkeprofilen og endeligt et diplom på gennemførelsen af statsanerkendt uddannelse inden for Akademiuddannelserne med 5 ECTS-point.

Kompetenceskabende udviklingsforløb

Uddannelsen er i tæt samarbejde med Konpa Academy, opbygget som et kompetenceskabende udviklingsforløb, baseret på de nyeste indlæringsteorier og relevant indhold for branchen. Vi benytter indlæringsmetoder, som beviseligt giver maksimal effekt i forhold til voksnes indlæring. Undervisningen er praksisnær med en blanding af oplæg, diskussion og arbejde med cases – ofte med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, holdets studerende oplever i deres dagligdag.

Vi sikrer, at den nye viden og de nye færdigheder bliver overført til praksis og bliver til vedvarende adfærdsændringer. Vi ved af erfaring, at den enkelte deltager ved hjælp af vores processer og metoder, tager et langt større ansvar for egen læring og udvikling end ved et traditionelt kursus.

Uddannelsen indeholder i alt 4 undervisningsdage fordelt på 2 moduler af 2 dages varighed. Herudover faciliteres der praksisnær læring på jobbet. Praktisk læring og træning i præsentationsteknik.

Uddannelsen gennemføres med overnatning mellem 1. og 2. dag på hvert modul.

Uddannelsen er statsgodkendt på akademiniveau og giver 5 ECTS-point*) ved bestået eksamen. Kun ministerieakkrediterede virksomheder og uddannelser må udskrive ECTS-point.

’Præsentationsteknik’ afsluttes med en mundtlig eksamination. Her gennemfører man en præsentation efter eget ønske og begrunder derefter de metodiske valg, man har taget under forberedelsen og i selve formidlingssituationen.

Hvid du har spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Peter Bo Rützou fra Improveme på telefon 22 100 100 eller via E – mail pbo@improvement.dk

Økonomi og tilmelding

Tilmelding til uddannelsen foregår via Konpa Academys hjemmeside eller via mail til sekretariatet. Uddannelsen er berettiget til 100 % omkostningsdækning fra Konpas Legatfonden, hvis du arbejder i en virksomhed, som er medlem af Konpa. Det er en betingelse for at modtage legatet, at der også ansøges om SVU-støtte og støtte fra omstillingsfonden. Ikke at der opnås støtte, men at man ansøger. Improveme håndterer den administrative del af ansøgningsprocessen og optagelse på uddannelsen.

Tid og sted for Akademiuddannelsen i Præsentationsteknik:

Præsentationsteknik Hold 1

 • Modul I 12. - 13. september 
 • Modul II 26. - 27. september
 • Eksamen den 10. oktober

Tilmelding til Akademiuddannelse i Præsentationsteknik


Uden bindestreg
Angiv venligst færdiggjort uddannelse og uddannelsesinstitution med starttidspunkt og sluttidspunkt (måned-år)
Angiv venligst din erhvervserfaring
Fulde navn på virksomhed