Akademiuddannelse i Rådgivende salg og salgspsykologi


 Akademiuddannelse i Rådgivende salg og salgspsykologi

Efterår 2023

Rådgivende salg! Lær, hvordan du udvikler et reelt værdiskabende samarbejde – tilpasset kundens situation og behov!

Formål med uddannelsen:

Lær at udfordre jer selv og jeres kunder og bliv 37 % bedre i salgsarbejdet!

Salget er mere end nogensinde situationsbestemt - case by case

Alene digitaliseringen har forandret salgets rolle. På denne uddannelse lære du om forskellene på de 4 forskellige salgssituationer; service salg, løsnings salg, relations salg og endelig det rådgivende salg, som vi kalder rådgivende salg og som uddannelsen her har fokus på. Varighed af relationen og kompleksiteten i form af bl.a. antallet af personer som deltager i beslutningerne i salgssituationen, er bestemmende for de 4 salgssituationer. 

Lær alt om de vigtigste elementer i forbindelse med rådgivende salg og salgspsykologi. Herunder tillidsbaseret rådgivning og det at udvikle et reelt værdiskabende samarbejde med sine kunder.

Opnå øget personlig gennemslagskraft og bliv bedre til at forhandle og præsenter løsningsvisioner.

Udvikl en mere proaktiv adfærd med fokus på muligheder og resultater. Vi udfordre begrænsende holdninger og overbevisninger samt mentale begrænsninger som hindre den enkelte i at bruge sine kompetencer optimalt.

Opnå dyb indsigt i egen adfærd og personprofil, ved hjælp af personprofilen Everything DiSC®Workplace og via diverse DiSC værktøjer. Opnå kompetencer til at kunne tilpasse egen adfærd, og agere hensigtsmæssigt i forhold til forskellige kundetypologier. Alene herved kan man opnå langt bedre salgsresultater og relationer.

Opnå forståelse for og få værktøjer til at arbejde med eget mindset. Lær at bringe sig selv (sin hjerne) i mental optimal præstations tilstand. Vi arbejder på uddannelsen ud fra forskning fra Harvard University, som har bevidst, at et positivt mindset øger produktiviteten i hjernen med 31 % og man bliver 37 % bedre i sit salgsarbejde. Vi kalder det happines advantage.

Ved deltagelse i uddannelsen opnås følgende:

 • Kompetencer til at kunne tilpasse og målrette sin salgsstrategi til den enkelte kunde via S.U.B.R® metoden
 • Forståelse for forskellige købsmotiver, det handler mere om hvorfor kunden køber, end om hvad de køber
 • Kompetencer omhandlende værdiskabelses begrebet, hvad vil det sige at skabe reel værdi for kunderne?
 • DiSC værktøjer til at identificere og styrke egen salgsstil i forhold til de forskellige kundetypologier
 • Øget selvindsigt via personprofilen Everything DiSC®Workplace
 • Viden om egne karakter styrker via styrke profilen VIA®
 • Værktøjer til at bringe sig selv i mental optimal præstations tilstand og opnå happines advantage. Hapiness advantege medfører 31 % øget produktivitet i hjernen og 37 % bedre performance i salgssituationer
 • PMA positiv mental attitude og øget personlig gennemslagskraft
 • Mere proaktiv adfærd med fokus på muligheder, resultater og løsninger
 • Øget forhandlingsevner, opdatering af lytte- og spørgeteknik
 • Kunne håndtere negativt stress – og vende det til positiv energi
 • Grundlæggende indsigt i salgspsykologi, kundens indre kort over verden
 • Verbal og nonverbal kommunikation, kropssprog, stemmeføring og betoning
 • Udvikling af kundeplatformen for opnåelse af bedre resultater, herunder emnegenerering
 • Diverse metoder, værktøjer og modeller til at omsætte viden og data til beslutningsinformation og handlingsplaner
 • Øget produktiv salgstid via redskaber til at prioritere og strukturer egen tid
 • Identificere egne kommunikationsbarrierer – og konvertere dem til styrkede kunderelationer og øget omsætning
 • Personlige udviklingsplan med milepæle, undgå salgets faldgrupper og dårlige vaner
 • Individuel vejledning fra underviser
 • Faget ”rådgivende salg og salgspsykologi” kan bygges sammen med andre videregående uddannelser eks. akademi- el. merkonomfag. Man opnå 10 ECTS point ved bestået eksamen.

Alle deltagere får personprofilen Everything DiSC®Workplace inkl. tilbagemelding samt VIA®styrkeprofilen og endeligt et diplom på gennemførelsen af statsanerkendt salgsuddannelse inden for Akademiuddannelserne med 10 ECTS-point.

Målgruppe:

Faget ”Rådgivende salg og salgspsykologi" er for:

 • Alle medarbejder som har et salgsansvar, key account manager, marketingassistenter/koordinator
 • Alle medarbejdere, der til daglig har kontakt med kunder eller arbejder med salgs – og marketingsopgaver
 • Alle medarbejder som ønsker at skærpe forståelsen for, hvordan man arbejder mere rådgivende
 • Salgsdirektører, salgschefer og teamleder som vil have opdateret deres viden om det moderne salg og salgspsykologi og ikke mindst de mange fordele af at arbejde med happiness advantage.

Kompetenceskabende udviklingsforløb:

Uddannelsen er i tæt samarbejde med KONPA, opbygget som et kompetenceskabende udviklingsforløb, baseret på de nyeste indlæringsteorier og relevant indhold for branchen. Vi benytter indlæringsmetoder, som beviseligt giver maksimal effekt i forhold til voksnes indlæring.

Vi sikre, at den nye viden og de nye færdigheder bliver overført til praksis og bliver til vedvarende adfærdsændringer. Vi ved af erfaring, at den enkelte deltager ved hjælp af vores processer og metoder, tager et langt større ansvar for egen læring og udvikling end ved et traditionelt kursus.

Uddannelsen indeholder i alt 6 undervisningsdage fordelt på tre moduler af 2 dages varighed. Herudover faciliteres der praksisnær læring på jobbet. Praktisk læring og træning i rådgivende salg og salgspsykologi.

Uddannelsen gennemføres med overnatning mellem 1. og 2. dag på hvert modul. Uddannelsen gennemføres både centralt i Jylland og på Sjælland.

Uddannelsen er statsgodkendt på akademiniveau og giver 10 ECTS-point*) ved bestået eksamen. Kun ministerieakkrediterede virksomheder og uddannelser må udskrive ECTS-point. KEA Københavns Erhvervsakademi, og Århus Erhvervsakademi, EAAA, er såvel faglig som administrativ ansvarlig for uddannelsen.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen, der har afsæt i et kort projekt på 8 sider. Man får karakter efter 7-trinsskalaen.

Hvid du har spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Peter Bo Rützou fra Improveme på telefon 22 100 100 eller via E–mail pbo@improvement.dk.

Prisen for salgsuddannelsen:

 • Uden SVU-støtte 31.040,- kr.
 • Efter SVU-støtte 18.590,- kr. 

Datoer og lokation for undervisning efterår 2023 (UDSOLGT):

Rådgivende salg og salgspsykologi hold 1 - Østdanmark - UDSOLGT

 • Modul I: 07. - 08. september 
 • Modul II: 21. - 22. september 
 • Modul III: 23. - 24. oktober
 • Eksamen 06. november 

Rådgivende salg og salgspsykologi hold 2 - Østdanmark - UDSOLGT

 • Modul I: 5. - 6. oktober
 • Modul II: 1. - 2. november
 • Modul III: 20. - 21. november
 • Eksamen 4. december

Økonomi og tilmelding

Tilmelding til uddannelsen foregår via KONPA Academys hjemmeside eller via mail til sekretariatet. Uddannelsen er berettiget til 100 % omkostningsdækning fra KONPA's legatfond, hvis du arbejder i en virksomhed som er medlem af KONPA. Det er en betingelse for at modtage legatet, at der også ansøges om SVU støtte. Ikke at der opnås støtte, men at man ansøger. Improveme håndterer den administrative del af ansøgningsprocessen vedr. SVU støtten og optagelse på uddannelsen. SVU støtten skal tilbagebetales til KONPA's legatfond. 

SVU og adgangskrav

Modulet salgspsykologi og grundlæggende salg er et akademifag på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i international handel og markedsføring. Modulet udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, og Århus Erhvervsakademi, EAAA, under Lov om Åben Uddannelse. Modulet afsluttes med en eksamen.   

Uddannelsen er SVU (statens voksen uddannelsesstøtte) berettiget. Find alle oplysninger samt vejledning om SVU på www.svu.dk.

Adgangskravet for opnåelse af ECTS point er enten en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Lever du ikke op til adgangskravene, kan vi i samarbejde med KEA tilbyde at gennemføre en realkompetencevurdering (RKV) ift. optagelse på uddannelsen. 

 

 Akademiuddannelse i Rådgivende salg og salgspsykologi

Forår 2023

 

Datoer og lokation for undervisning foråret 2023 (UDSOLGT):

Rådgivende salg og salgspsykologi hold 2 - UDSOLGT

 • Modul I: 07. - 08. marts
 • Modul II: 23. - 24. marts
 • Modul III: 12. - 13. april
 • Eksamen 03. maj

Rådgivende salg og salgspsykologi hold 4 - UDSOLGT

 • Modul I: 18. - 19. april
 • Modul II: 09. - 10. maj
 • Modul III: 23. - 24. maj
 • Eksamen 14. juni