Akademiuddannelse i Strategisk salg


Akademiuddannelse i Strategisk salg 

Efterår 2023

Skab profitabel kundeudvikling gennem Key Account Management, planlægning og tilrettelægning - samt opnå 10 ECTS-point

En virksomheds resultat er 100 % afhængig af hver enkel Key Accounts performance, og en investering i kompetenceopbygning af KAM-funktionen vil derfor have en direkte effekt i form af en forbedret bundlinje. Strategisk salg indeholder bl.a. ønsket om at sælge på værdi i stedet for pris og minimere prispresset ved at styrke kvaliteten af salgsprocesserne. Strategisk salg baseres på en strategisk forståelse af kundens virksomhed og rettes mod kundens strategiske niveau. Der arbejdes med en stærk kundefokusering, værdiskabelse samt problemløsning og ikke kun simpel produktfokusering.

Formål

Indkøberne bliver dygtigere og mere professionelle. Der er behov for et kompetenceløft, så leverandørerne som minimum matcher indkøbernes kompetencer. Købsbeslutningen er også mere kompleks, og den endelige beslutningstager er ofte på et højt organisatorisk niveau.

At opnå forståelse for, hvordan man gør sin leverance strategisk vigtig for kunderne og løfter salget fra at handle om ”hvad” til at handle om ”hvorfor”.

At opnå kompetencer til selvstændigt at kunne analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau. Lær at udvikle et reelt værdiskabende samarbejde, tilpasset kundens situation og behov.

Lær at udvikle kundeplaner med fokus på værdiskabelse for kunderne, samtidig med du sikrer fuld potentialeudnyttelse, profitabel vækst og anvendelse af flere relevante parametre i samhandlen.

Målgruppe

Alle medarbejdere, som har et salgsansvar, nye og erfarende Account Managers, Key Account Managers, Business Managers, KAM-assistenter/-koordinatorer.

  • Andre af virksomhedens funktioner, som ønsker at skærpe forståelsen for, hvordan man arbejder med strategisk salg og det at skabe resultater igennem Key Accounts.
  • Salgsdirektører, salgschefer og teamledere, som vil have opdateret deres viden om strategisk salg og Key Account Management og ikke mindst de mange fordele ved at arbejde med happiness advantage.

Opnå kompetencer i og viden om reel Key Account Management og salgsledelse. Få dyb forståelse for indkøbsadfærd, indkøbsstrategi og risikostyring i salgsindsatsen.

Lær at forhandle og opnå bedre resultater i forbindelse med forhandlinger med kunderne og få samtidig dine salgskompetencer opfrisket.

Lær at udarbejde effektive angrebsplaner med henblik på etablering af nye strategiske kundeforhold.

Opnå øget personlig gennemslagskraft og bliv bedre til at præsentere løsningsvisioner.

Prisen for salgsuddannelsen:

Datoer og lokationer for undervisning efteråret 2023

Strategisk salg hold 1 - Centralt i DK

  • Modul I: 26. og 27. september
  • Modul II: 26. og 27. oktober
  • Modul III: 08. og 09. november
  • Eksamen: 23. november

Økonomi og tilmelding

Tilmelding til uddannelsen foregår via KONPA Academys hjemmeside eller via mail til sekretariatet. Uddannelsen er berettiget til 100 % omkostningsdækning fra KONPA's legatfond, hvis du arbejder i en virksomhed som er medlem af KONPA. Det er en betingelse for at modtage legatet, at der også ansøges om SVU støtte. Ikke at der opnås støtte, men at man ansøger. Improveme håndterer den administrative del af ansøgningsprocessen vedr. SVU støtten og optagelse på uddannelsen. SVU støtten og optagelse på uddannelsen. SVU støtten skal tilbagebetales til KONPA's legatfond. 

SVU og adgangskrav

Modulet service og er et akademifag på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i international handel og markedsføring. Modulet udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, og Århus Erhvervsakademi, EAAA, under Lov om Åben Uddannelse. Modulet afsluttes med en eksamen.   

Uddannelsen er SVU (statens voksen uddannelsesstøtte) berettiget. Find alle oplysninger samt vejledning om SVU på www.svu.dk

Adgangskravet for opnåelse af ECTS point er enten en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Lever du ikke op til adgangskravene, kan vi i samarbejde med KEA tilbyde at gennemføre en realkompetencevurdering (RKV) ift. optagelse på uddannelsen.