Akademiuddannelse i stress i organisationen – forebyggelse og håndtering


Lær, hvordan du udvikler dit og din organisations beredskab til at forebygge og håndtere stress både i forhold til den enkelte medarbejder og i forhold til organisationen – og opnå 5 ECTS-point.

Kurset gennemføres på 4 dage fordelt over to moduler af hver to dages varighed med internat. Kurset gennemføres centralt i henholdsvis i Øst- og Vestdanmark.

 

Udbytte

Lær at spotte hvad der er med til at skabe stressede ledere og medarbejdere i din organisation.

Grundlæggende indsigt i hvad stress er og hvad stress gør ved den enkelte medarbejder.

Håndtering af negativ stress – og hvordan du vender det til positiv energi.

Lær, hvordan du ved at fokusere på et godt psykisk arbejdsmiljø og gode relationer i virksomheden forebygger stress og mindsker sygefraværet.

Konkrete værktøjer til at forebygge og håndtere stress i virksomheden, hos den enkelte medarbejdere – og hos dig selv.

Lær om mestringsstrategier du skal bruge, når du skal håndtere stress hos dine medarbejdere.

Kompetencer i at gennemføre stress samtaler med medarbejdere, der er ramt af stress.

Få et grundigt eftersyn på dit eget stressniveau og redskaber der hjælper dig til at holde din egen balance.

Personlig udviklingsplan med milepæle – for dit videre arbejde med at forebygge og håndtere stress i din organisation.

 

Målgruppe

Ledere på alle niveauer, HR- medarbejdere, teamledere, projektledere, koordinatorer og andre nøglemedarbejdere, der vil lære de vigtigste elementer i at forstå hvad stress i organisationer er og hvad der bidrager til at den opstår.

Kurset er for den, der ønsker at blive en kvalificeret leder af eller sparringspartner i konkrete indsatser, der forebygger eller håndterer stress i organisationen.

 

Datoer og lokation for undervisning i efteråret 2022

Stress i organisationen – forebyggelse og håndtering hold 1.

Placering centralt i Vestdanmark.

Modul l.:  13.-14. september

Modul ll.: 28.-29. september

Eksamen: 12. oktober

 

Stress i organisationen – forebyggelse og håndtering hold 2. 

Placering centralt i Østdanmark.

Modul l.: 10.-11. oktober

Modul ll.: 26.-27. oktober

Eksamen: 8. november

 

Maks. antal deltagerer for hver af uddannelserne er 15. 

 

Tilmelding til akademiuddannelse i stress i organisationen - forebyggelse og håndteringUden bindestreg
Angiv venligst færdiggjort uddannelse og uddannelsesinstitution med starttidspunkt og sluttidspunkt (måned-år)
Angiv venligst din erhvervserfaring
Fulde navn på virksomhed

 

Økonomi og tilmelding

Tilmelding til uddannelsen foregår via KONPA Academys hjemmeside eller via mail til sekretariatet. Uddannelsen er berettiget til 100 % omkostningsdækning fra KONPA's legatfond, hvis du arbejder i en virksomhed som er medlem af KONPA. Det er en betingelse for at modtage legatet, at der også ansøges om SVU støtte. Ikke at der opnås støtte, men at man ansøger. Improveme håndterer den administrative del af ansøgningsprocessen vedr. SVU støtten og optagelse på uddannelsen. SVU støtten skal tilbagebetales til KONPA's legatfond. 

SVU og adgangskrav

Modulet salgspsykologi og grundlæggende salg er et akademifag på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i international handel og markedsføring. Modulet udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, og Århus Erhvervsakademi, EAAA, under Lov om Åben Uddannelse. Modulet afsluttes med en eksamen.   

Uddannelsen er SVU (statens voksen uddannelsesstøtte) berettiget. Find alle oplysninger samt vejledning om SVU på www.svu.dk.

Adgangskravet for opnåelse af ECTS point er enten en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Lever du ikke op til adgangskravene, kan vi i samarbejde med KEA tilbyde at gennemføre en realkompetencevurdering (RKV) ift. optagelse på uddannelsen.