Kursus i forhandlingsteknik – Lær hvordan de bedste gør!


Kursus i Forhandlingsteknik

Efterår 2023

Lær hvordan du kan styrke dit mindset og dine kompetencer i en forhandlingssituation, og vedligehold din træning. Kurset er en kombination af undervisning og praktisk træning med mulighed for at arbejde med konkrete forhandlingssituationer imellem kursets to moduler.

Kurset gennemføres på 3 dage fordelt over to moduler. Modul l. af to dages varighed med internat og modul ll. af en dags varighed. Kurset gennemføres centralt i henholdsvis i Øst- og Vestdanmark.

 

Udbytte

Lær at tænke din organisations strategi ind i dine forhandlinger.

Opnå styrke og selvtillid i din forhandlingssituation.

Lær hvordan du ”bager kagen” større og får en øget andel.

Lær at forbedre dit eget mindset både før, under og efter en forhandling.

Træn og opnå bedre forberedelse for større succes i selve forhandlingen.

Lær at opbygge dit BAF – bedste alternativ til forhandlingen.

Lær at opstille din realistiske målsætning for forhandlingerne, din MFP – den mest attraktive pakkeløsning.

Lær spillereglerne for god forhandlingsteknik og taktik – men også hvordan du spotter og håndterer når modparten afviger.

Øget forståelse for anvendelsen af din emotionelle intelligens i forhandlingssituationen.

Forstå at bringe alle organisationens ressourcer i spil under en forhandling.

Udvid dine kommunikationsevner under forhandlingen.

Få en personlig DiSC-profil og lære at tilpasse din adfærd til den konkrete forhandling.

Få en profil af din naturlige forhandlingsstil.

Få lagt en personlig træningsplan for at udvikle og vedligeholde din forhandlingsform.

Få mange helt konkrete værktøjer, som kan hjælpe dig både før, under og efter forhandlingerne.

 

Målgruppe

Kurset er henvendt til såvel garvede som nye forhandlere og vil tage udgangspunkt i forskellige forhandlingsteknikker.

Kurset kan anvendes såvel til interne som eksterne forhandlere og er meget relevant for såvel indkøbsfunktioner som salgsfunktioner og andre der forhandler.

Datoer og lokation for undervisning i efteråret 2023

Forhandlingsteknik hold 1 - Vestdanmark

  • Modul I: 16. og 17. november
  • Modul II: 05. december

Forhandlingsteknik hold 2 - Østdanmark

  • Modul I: 28. og 29. november
  • Modul II: 13. december

Økonomi og tilmelding

Tilmelding til uddannelsen foregår via KONPA Academys hjemmeside eller via mail til sekretariatet. Uddannelsen er berettiget til 100 % omkostningsdækning fra KONPA's legatfond, hvis du arbejder i en virksomhed som er medlem af KONPA. Det er en betingelse for at modtage legatet, at der også ansøges om SVU støtte. Ikke at der opnås støtte, men at man ansøger. Improveme håndterer den administrative del af ansøgningsprocessen vedr. SVU støtten og optagelse på uddannelsen. SVU støtten skal tilbagebetales til KONPA's legatfond. 

SVU og adgangskrav

Modulet salgspsykologi og grundlæggende salg er et akademifag på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i international handel og markedsføring. Modulet udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, og Århus Erhvervsakademi, EAAA, under Lov om Åben Uddannelse. Modulet afsluttes med en eksamen.   

Uddannelsen er SVU (statens voksen uddannelsesstøtte) berettiget. Find alle oplysninger samt vejledning om SVU på www.svu.dk.

Adgangskravet for opnåelse af ECTS point er enten en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Lever du ikke op til adgangskravene, kan vi i samarbejde med KEA tilbyde at gennemføre en realkompetencevurdering (RKV) ift. optagelse på uddannelsen. 

Kursus i Forhandlingsteknik

Forår 2023

Datoer og lokation for undervisning i foråret 2023 - UDSOLGT