Stora Enso bidrager til en bæredygtig fremtid

I oktober 2018 startede Stora Enso endnu et bæredygtigt projekt i deres ønske om hele tiden at skubbe grænserne for bæredygtighed. Stora Enso har indgået et samarbejde med den svenske energivirksomhed Gasum, om at etablere et biogasanlæg i Sverige, der er ved at være færdigopført på det anlæg som ligger samme sted som den fuldt integrerede Nymölla Papirfabrik i Skåne. Det nye biogasanlæg omdanner rester fra papirfabrikkens afløbsvand til flydende biogas. Mængden af den biogas der vil blive produceret på anlægget, svarer til at kunne køre hele 200 store lastvogne hvert eneste år og modsvarer en reduktion af drivhusgasser på 90 % i forhold til diesel.

”Vi er meget glade for samarbejdet med Gasum. I Stora Enso er bæredygtighed ikke en nyhed, fx planter vi 2-3 træer for hvert træ vi fælder. Dette er blot endnu et skridt imod vores ønske om en bæredygtig fremtid.” – Salgsdirektør, Stora Enso, Bo Morsing.

Den 27. april 2021 lanceres projektet med et onlineevent, hvor man kan høre meget mere om indsatsen og visionen.

Se videoen nedenfor om processen ved bæredygtig produktion

Kort om Stora Enso

 • Stora Enso er en førende global leverandør af bæredygtige løsninger inden for emballage, biomaterialer, trækonstruktion og papir.
 • 26.000 ansatte, totalt 6 divisioner
 • Nymölla Bruk er en af 8 papirfabrikker i koncernen. Nymölla har en kapacitet på 500.000 tons papir om året.
 • På Nymölla Bruk produceres Stora Enso’s primære brand – ”Multicopy”, som har alle anerkendte miljømærker.
 • Gasum er den førende leverandør af biogas og forarbejdning af biologisk nedbrydelige affaldsfraktioner i de nordske lande.

Hvordan fungerer bæredygtig produktion?

 1. Det hele starter med et træ, der vokser i en bæredygtig skov.
 2. Nærproduktion. Hovedparten af det træ vi anvender hentes inden for en radius af 100 km og føres til Nymölla Bruk.
 3. I processen med at omdanne træ til premium-kontorpapir fjernes vand gradvist i både papirmasse- og papirfremstillingsprocessen.
 4. En strøm af afløbsvand pumpes ind i en reaktor, hvor biogas produceres efter, at organiske materialer nedbrydes af bakterier i et iltfrit miljø - en proces kaldet anaerob forrådnelse.
 5. Den flydende biogas opbevares i en isoleret tank, inden den pumpes til trailere og transporteres til tankstationer, hvor den bruges som brændstof til tunge køretøjer.
 6. Ved at tanke lastbiler med flydende biogas i stedet for diesel, kan drivhusgasemissionen reduceres med op til 90 %.

 

Gasum Nymölla