Indeks Retail


 

De ”5 hurtige” er i oktober måned gået til Niels Rode, som er Indkøbschef hos Indeks Retail.

Hvordan ser du på branchen i 2017 i forhold til 2016?
Det er stort set status quo i.f.t. 2016, men med større forskelle i de enkelte produktkategorier. Vores primære målgruppe er privatforbrugerne og sekundært de mindre erhvervsdrivende, og i disse målgrupper er udfordringen med digitalisering begrænset, så derfor har vi ikke så store udsving.

Hvordan tror du, at du udvikler dig i forhold til det?
Jeg ser meget positivt mod 2018. Vi har i 2017 styrket Bog & idé kæden væsentligt med 24 nye butikker i kæden. En stor del af disse butikker er konverteret fra vores Bøger & papir-kæde, og vi kan tydeligt se effekten af dette. Derudover har vi også åbnet nye butikker i København og Kolding. Vi har gennemført meget udførlige kundeanalyser og vi ved helt præcist hvad vores kunder forventer at finde i vores butikker og hvilke behov vi skal løse for dem. Derfor gælder det i 2018 primært for os at få eksekveret vores strategier.

Hvad gør I for at efteruddanne jeres medarbejdere?
Vi ser det som et helt afgørende forretningselement, at medarbejderne i vores tilknyttede butikker er i stand til at give kunderne den bedste oplevelse, når de besøger vores butikker. Mange kunder besøger vores butikker for at få inspiration/vejledning, og her spiller den løbende efteruddannelse en meget vigtig rolle. Vi har i 2017 bl.a. implementeret en ny kompetenceuddannelse for butiksmedarbejderne, der har fokus på daglig butiksdrift. Derudover afholder vi mange interne kurser med fokus på produktviden og erfaringsudveksling.

Hvad har I gjort for at tilpasse markedet?
På baggrund af vores kundeanalyser arbejder vi målrettet med produktudvikling og sortimentsstrategier. Vi har desuden i 2017 lanceret en ny web-platform for Bog & idé, og det giver os en kraftig vækst på e-handel. Samtidig får vi uvurderlig indsigt i de forbrugermønstre, der tegner sig og hvilken rejse kunden tager på i beslutningsprocessen.

Har du gode idéer til KONPAs udvikling og hvad kan KONPA gøre for dig?
Hvis jeg sammenligner med de øvrige brancheforeninger, vi samarbejder med, så mener jeg at værdiskabelsen hos KONPA bør ligge i konsolidering/validering af markedstal, vidensdeling ift. f.eks. udviklingen i udlandet samt agere talerør i.f.t. det politiske arbejde.