Akademiuddannelse i Moderne Ledelse


Akademiuddannelse i Moderne Ledelse

Efterår 2023

Lær, hvordan du bliver en succesfuld leder, bl.a. udfra resultaterne af den nyeste forskning i organisationspsykologisamt en masse praktiske og heltkonkrete værktøjer, hele 3 personprofiler samt opnå 10 ECTS- points.

Uddannelsen er bygget op omkring den ny organisationspsykologiske forskning, der peger på, hvordan vi kan have et arbejde, der erengagerende, meningsfuldt og givende - samtidig med, at vi opnår fremragende resultater, bliver mere effektive og kommer i mål med det vi sætter os for. En dygtig leder er bevidst om sin egen adfærd og ledelsesstil, og er fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer. Derfor er det vigtigt, at du som leder er bevidst om dine egne styrker og udviklingsområder, samtidig med at du har et skarpt blik for dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer. Med ’Moderne ledelse 2020’ kvalificerer du dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis samtidig med, at du udvikler dinpersonlige lederadfærd.

Målgruppe:

Uddannelsen er for alle, som gerne vil udvikle sig som leder. Der er fokus på operationel- og taktisk ledelse. Vi arbejder både med ”en til en” kommunikation og ”en til mange” kommunikation. Uddannelsen er både for den nye og den erfarne leder. Salgsledere vil også havestor glæde af at deltage.

Eksempler på udbytte ved at deltage på uddannelsen:

 • Via DiSC, Work of Leaders og VIA styrke opnår profilerne dyb indsigt i egen ledelsespraksis og kompetencer. Lær at identificere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling.
 • Indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og udviklingsområder via anvendelse af fagets teorier, adfærdsprofiler og værktøjer.
 • Lær gennem analyse af sammenhæng mellempraksis og teori, at kunne vurdere, hvilket af fagets mange redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.
 • Lær en masse om den nyeste forskning i moderne organisationspsykologi og bliv i stand til at indfri såvel organisationens som medarbejdernes individuelle potentialer.
 • Lær at arbejde med interaktion og kommunikation mellem teamdeltagerne, som vigtige parametre for at kunne skabe en stærk VI-følelse i teamet.
 • Lær at anvende konkrete værktøjer til at sikre, at man sammen med teamet når sine mål med høj motivation og trivsel

De studerende vil få styr på deres værktøjskasse og egen stil i konkrete ledersituationer.

Alle deltagerne gennemfører den populære Everything DiSC®Work of Leaders profil. En profil som kortlægger dine ledelsesmæssige kompetencer på 3 parametre. 1) Kompetencer i det at sætte en vision for arbejdet. 2) Kompetencer til at sikre alignment på holdet, hvor alle arbejdereffektivt mod samme mål. 3) Kompetencer til at stå i spidsen for gennemførelsen og eksekveringen, så strategien bliver implementeret og teamet når sine mål.

Prisen for ledelsesuddannelsen:

 • Uden SVU-støtte 25.125,- kr.
 • Efter SVU-støtte 19.040,- kr.

Datoer og lokationer for undervisning efteråret 2023

Moderne ledelse hold 1 - Vestdanmark - UDSOLGT

 • Modul I: 31. august og 01. september
 • Modul II: 14. og 15. september
 • Modul III: 10. og 11. oktober
 • Eksamen: 30. oktober

Moderne ledelse hold 2 - Østdanmark

 • Modul I: 05. og 06. september
 • Modul II: 19. og 20. september
 • Modul III: 03. og 04. oktober
 • Eksamen: 31. oktober

Økonomi og tilmelding

Tilmelding til uddannelsen foregår via KONPA Academys hjemmeside eller via mail til sekretariatet. Uddannelsen er berettiget til 100 % omkostningsdækning fra KONPA's legatfond, hvis du arbejder i en virksomhed som er medlem af KONPA. Det er en betingelse for at modtage legatet, at der også ansøges om SVU støtte. Ikke at der opnås støtte, men at man ansøger. Improveme håndterer den administrative del af ansøgningsprocessen vedr. SVU støtten og optagelse på uddannelsen. SVU støtten og optagelse på uddannelsen. SVU støtten skal tilbagebetales til KONPA's legatfond. 

SVU og adgangskrav

Modulet service og er et akademifag på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i international handel og markedsføring. Modulet udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, og Århus Erhvervsakademi, EAAA, under Lov om Åben Uddannelse. Modulet afsluttes med en eksamen.   

Uddannelsen er SVU (statens voksen uddannelsesstøtte) berettiget. Find alle oplysninger samt vejledning om SVU på www.svu.dk

Adgangskravet for opnåelse af ECTS point er enten en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Lever du ikke op til adgangskravene, kan vi i samarbejde med KEA tilbyde at gennemføre en realkompetencevurdering (RKV) ift. optagelse på uddannelsen. 

 

Akademiuddannelse i Moderne Ledelse

Forår 2023

Datoer og lokationer for undervisning foråret 2023 (UDSOLGT):

UDSOLGT