KONPA Legatfond


KONPAs legat bliver uddelt én gang om året. Ansøgningsskema for 2021 finder du her på hjemmesiden i menuen til venstre. Ansøgningsfristen er d. 3. maj 2021. Du kan forvente svar på ansøgningen ultimo juni.

Legatet uddeles udelukkende til brancherelaterede formål.

Legatets fundats er:

 • Legatfondet har til formål at understøtte medlemmer – også forhenværende af KONPA (tidl. Dansk Papirhandlerforening), disses enker eller børn under 18 år
 • Personer, der har drevet papirforretning her i landet, enten som detaillist, grossist, fabrikant eller direktør for et aktieselskab eller sådanne, der er eller har været ansat hos en papirhandler samt disses enker eller børn under 18 år
 • Derudover kan der ydes støtte til uddannelsesmæssige formål inden for branchen. Her kan du søge til efteruddannelse, som du selv har fundet frem til f.eks. et kursus, som kan have betydning for dit daglige arbejde.

Husk vores kurser og akademiuddannelserne i KONPA Academy.

Du kan som medlem af KONPA søge til begge dele efter aftale med din arbejdsgiver.

I foråret 2021 udbyder KONPA følgende uddannelser:

 • Akademiuddannelse i rådgivende salg og salgspsykologi rettet mod eksterne sælgere
 • Akademiuddannelse i service rettet mod interne salgsmedarbejdere, kundeservice etc.
 • Akademiuddannelse i moderne ledelse rettet mod branchens ledere.
 • Akademiuddannelse i lean ledelse
 • Akademiuddannelse i strategisk salg - key account management.
 • Akademiuddannelse i projektledelse
 • Akademiuddannelse i præsentationsteknik

Du søger KONPAs Legat til dækning af kursusafgift. Uddannelserne er SVU berettiget. Et beløb tilsvarende den evt. modtagne SVU tilbagebetales til KONPAs legatfond. Alle akademiuddannelser giver ECTS points, og de afsluttes derfor med en skriftlig opgave og eksamen. Der er hold både i Vest- og Østdanmark.

Udover disse akademiuddannelser har vi en lang række kurser kun for medlemmer via Kursusfabrikken og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Virksomheden skal betale faktura og dermed lægge pengene ud, sende kopi af betalt faktura til sekretariatet på hms@danskerhverv.dk, og så bliver din virksomhed refunderet enten i januar eller juni.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning til KONPA Legatfond

Når du ansøger om at modtage legat hos KONPA Legatfond, behandler og lagrer KONPAs legatudvalg, sekretariatet og den regnskabsansvarlige din data i op til 5 år. Dataen anvendes til at sikre, at de oplyste informationer er korrekte. Derudover anvendes de til at vurdere hvorvidt du opfylder kravene for at modtage legatet. Til sidst anvendes dataen til at indberette til SKAT.

 • Formålet med indsamlingen af dataen er som følger: Personlige oplysninger (cpr nr., navn, adresse osv.) anvendes specifikt til vurdering af legatmodtagelse, identificering af ansøgeren og indberetning til SKAT. Kontooplysninger anvendes specifikt til modtagelse af legatet. Budget og årsopgørelse anvendes specifikt til vurdering af legatmodtagelse.
 • Retsgrundlaget er som følger: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (behandling af navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger, idet det er nødvendigt for at opfylde aftale om legatansøgning) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 (cpr-nummer, idet det følger af skattelovgivningen, at KONPA skal indberette legatmodtagere til SKAT).
 • Opbevaring af dataen sker i overensstemmelse med dansk skattelovgivning.

 

KONPAs persondatapolitik