Improvement


Improvement er KONPAs partner i forbindelse med kompetenceudvikling 

Improvement tilbyder kompetenceudvikling for individer, teams og hele organisationer 

I 18 år har Improvement skabt stor værdi for vores kunder. Vi har arbejdet med opgaver på strategisk, taktisk og operationelt niveau for store og mellemstore virksomheder i Danmark.

Derudover har vi uddannet over 3000 personer inden for forskellige kompetenceområder.

Vi har altid haft succes med at bidrage til, at de rigtige processer, aktiviteter og uddannelser har været i spil i den rigtige dosering og rækkefølge, hvilket skaber den nødvendige udvikling og forandring hos vores kunder.

Kompetenceudvikling - styrk dine kompetencer og karrierer

Er du leder, kan du læse om vores lederudvikling nedenfor

Få gladere medarbejdere med mere energi til at fokusere på kerneopgaven

Vores tilbud om lederudvikling, sigter mod at udruste ledere med evnen til at arbejde styrkebaseret og med et positivt fokus. Skabelsen af psykologisk tryghed er en central del af vores tilgang, især i forbindelse med omfattende forandringsprojekter. Vi kan lære jer, hvordan moderne ledelsesteknikker bidrager til forøget selvværd og selvtillid, større engagement, bedre trivsel, øget glæde samt markante forbedrede resultater.

Ledelsesudvikling starter hos dig selv!

I forbindelse med udviklingen af personlige ledelseskompetencer anvendes der altid adfærdsprofiler og tests. Disse værktøjer bidrager til en forbedret selvindsigt vedrørende ens egen ledelsesstil samt foretrukne lederrolle inden for ledergruppen.

Vi tilbyder lederudvikling på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Eksempler på vores lederuddannelser:

Det strategiske lederskab – Omk. til din deltagelse dækkes 100% af KONPA Legatfond, hvis du arbejder i branchen.

Ledelse i praksis – Moderne ledelse - Omk. til din deltagelse dækkes 100% af KONPA Legatfond, hvis du arbejder i branchen.

 • Salgsledelse
 • Teamledelse
 • Ledelse af bæredygtighed
 • Bæredygtig forretningsforståelse
 • Coaching og konflikthåndtering
 • Organisations- og arbejdspsykologi
 • Positiv psykologi i arbejdslivet
 • Projektledelse
 • Ledelse af lean processer

Arbejder du med salg og service, kan du læse om salgskompetenceudvikling nedenfor

Her er der eksempler på vores uddannelses- og træningsprogrammer inden for salg og service:

Strategisk salg og Key Account Management - Omk. til din deltagelse dækkes 100% af KONPA Legatfond, hvis du arbejder i branchen.

Salg og salgspsykologi – Rådgivende salg - Omk. til din deltagelse dækkes 100% af KONPA Legatfond, hvis du arbejder i branchen.

Service og den gode kundeoplevelse - Omk. til din deltagelse dækkes 100% af KONPA Legatfond, hvis du arbejder i branchen.

 • Salgsledelse
 • Optimering af kunderejsen
 • Bæredygtig forretningsforståelse

Har du brug for faglige værktøjer i salget? 

Vi tilbyder kompetenceudvikling med fokus på specifikke værktøjer inden for salg, herunder:

 • Præsentationsteknik
 • Projektledelse med fokus på projektsalg

Personprofiler og tests

For personlig kompetenceudvikling anbefales inddragelse af relevante adfærdsprofiler og eventuelt tests for at fremme selvindsigt og forståelse for andre. Improvement tilbyder en række af personprofiler og tests.

Improvements samarbejde med EAAA gør det muligt at gå til eksamen i akademifagene og opnå ECTS point.

Hvordan gør vi?

Improvements undervisning er karakteriseret ved variation og interaktion mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Deltagerinvolveringen er høj med diskussioner, erfaringsudveksling, gruppearbejde, individuelle opgaver og præsentationer. Vores undervisning er baseret på anerkendte teorier og metoder, men fokuserer primært på praksisorienteret læring, hvor det lærte integreres i den praktiske hverdag. Ved at anvende de mest anerkendte læringsteorier, stræber vi efter at motivere hurtigt til læring og inspirere til værdiskabende og vedvarende forandringer.

Vi tilbyder også skræddersyede løsninger

I enhver branche er de mest succesfulde virksomheder dem, hvis medarbejdere er optimalt forberedte til at håndtere forandringer og tilpasse sig nye markedsforhold, hvilket kræver kontinuerlig kompetenceudvikling.

Improvement tilfører værdi ved at tilføre din virksomhed med de essentielle værktøjer, arbejdsmetoder og kompetencer, der kræves.

Få virksomheder matcher vores evne til at levere virksomhedsspecifik kompetenceudvikling. Gennem strategisk sparring, målrettet uddannelse og erhvervspsykologisk rådgivning accelererer vi udviklingsprocessen betydeligt. Samarbejdet med os sikrer, at teams hurtigt opnår sine mål.

Improvement udvikler løbende virksomhedsspecifikke kurser, workshops, lederprogrammer og faglige uddannelser. Vores engagement sikrer, at både teams og individuelle deltagere bliver førende inden for deres felt, hvilket gør dem i stand til at opfylde både virksomhedens og kundernes behov og forventninger.

Teamprofiler og tests

Vi tilbyder teamprofiler og kulturrapporter, som bidrager til forbedret kommunikation, samarbejde og mere effektive teams.

Andre siger

Man siger om os, at vi er hurtige til at finde ind til kernen af vores kunders ønsker, problemer og behov for udvikling. Vi bliver rost for at bidrage til at skabe vedvarende adfærdsændringer.

Mikkel Harboe Voll, Category Manager, Despec

Moderne ledelse

"Jeg deltog i efteråret 2022 på akademiuddannelsen Moderne Ledelse, undervist af Peter Bo Rützou. Undervisningsmaterialet var både udfordrende, udviklende og yderst spændende. Med Peter Bo som formidler blev hele uddannelsens indhold konstant sat i relation til branchen, hvilket gjorde teorierne relaterbare og særdeles anvendelige i praksis. Peter Bo formåede at undervise, instruere og støtte alle kursister med stor entusiasme – en entusiasme, der smittede af allerede fra det første undervisningsminut. Selv for en person med en lang videregående uddannelse fra CBS, viste kurset Moderne Ledelse sig at være utroligt værdifuldt. Uddannelsen bidrog til en betydelig personlig udvikling og gjorde en uden tvivl til en større ressource for sin arbejdsgiver. Den var uden tvivl hele indsatsen værd."

 

Morten Lunn, Kundeservicechef, Kontor Syd 

Det strategiske lederskab og Moderne ledelse

"Jeg har, sammen med resten af ledergruppen hos Kontor Syd, deltaget i uddannelserne 'Moderne ledelse' og 'Strategisk ledelse'. Disse uddannelser har været afgørende i at forme os både som individer og som en ledergruppe. Vi har udfordret hinanden og vores tilgange til ledelse, hvilket har bidraget til at styrke os. Kombinationen af disse to uddannelser har spillet en central rolle i udviklingen og implementeringen af vores visions- og missionsplan. Som leder står man over for mange udfordringer, og disse uddannelser har tilført væsentlige værktøjer, der er nødvendige i dagligdagen. Jeg vil på det varmeste anbefale disse uddannelser til andre nuværende eller kommende ledere."

 

                                           Lasse Daucke, Kundeservicechef, Daarbak Group

Salg og salgspsykologi 

”Uddannelsesforløbet hos Improvement og Peter Bo har været yderst inspirerende og lærerigt. Foruden en masse gode faglige begreber og teorier, så lærer man også utroligt meget om sig selv. Det er læring, man kan bruge alle steder, ikke blot på arbejdet. Selve indholdet på uddannelsen er i sig selv rigtig spændende og brugbart, men instruktøren, Peter Bo, formår alligevel at hive det op på et helt andet niveau. Han har en indlevelse og en passion for det, han taler om, som gør, at stoffet bliver utroligt let spiseligt. Jeg vil til hver en tid råde andre til at tage denne uddannelse. Selvom uddannelsen er meget rettet mod enten salg eller service, så er meget af stoffet noget du kan bruge alle andre steder end blot arbejdet. Jeg har derfor kun gode ting at sige om uddannelsen og Peter Bo. Stor ros herfra!”

 

Du må endelig kontakte Peter Bo Rützou, hvis du vil høre mere om, hvad Improvement kan tilbyde. Send Peter Bo Rützou en mail på pbo@improvement.dk eller ring på 22 100 100.