Hvordan skal du forholde dig til SKAT ved legat


Nedenstående flowchart viser en oversigt over, hvordan du skal forholde dig til SKAT ved modtagelse af legatet fra KONPA legat. Du kan se i hvilke scenarier KONPA indberetter legatet til SKAT.

 

Klik her for at åbne flowchart