Legat ansøgningsskema


Skemaet skal udfyldes nøjagtig, derudover skal nedenstående formkrav opfyldes for at kunne komme i betragtning til legatet: Ansøgningsskema til KONPA-legat 2023

  1. Udfyldt ansøgningsskema inkl. tro og love-erklæring
  2. Motivation, max 1 side
  3. Oplys hvilket kursus/efteruddannelse/uddannelsesophold du søger midler til og link gerne til dette. Derudover bedes du oplyse det beløb, der ansøges om
  4. Vedlæg budget
  5. Dokumentation for optagelse på universitet i udlandet (kan eftersendes)
  6. Årsopgørelse

Dokumenter skal sendes ind i samme rækkefølge, som ovennævnte.
Ansøgningen skal sendes i et samlet PDF-dokument til info@konpa.dk

Uddeles legat efter Ligningslovens §7, nr. 22 (socialt, sygdomsbekæmpende eller sygdomsforebyggende formål) er legatbeløb over 15.200 kr. skattepligtig indkomst og kan betyde nedsættelse af eventuelle sociale tilskud. 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning til KONPA Legatfond

Når du ansøger om at modtage legat hos KONPA Legatfond, behandler og lagrer KONPAs legatudvalg, sekretariatet og den regnskabsansvarlige din data i op til 5 år. Dataen anvendes til at sikre, at de oplyste informationer er korrekte. Derudover anvendes de til at vurdere hvorvidt du opfylder kravene for at modtage legatet. Til sidst anvendes dataen til at indberette til SKAT.

  • Formålet med indsamlingen af dataen er som følger: Personlige oplysninger (cpr nr., navn, adresse osv.) anvendes specifikt til vurdering af legatmodtagelse, identificering af ansøgeren og indberetning til SKAT. Kontooplysninger anvendes specifikt til modtagelse af legatet. Budget og årsopgørelse anvendes specifikt til vurdering af legatmodtagelse.
  • Retsgrundlaget er som følger: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (behandling af navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger, idet det er nødvendigt for at opfylde aftale om legatansøgning) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 (cpr-nummer, idet det følger af skattelovgivningen, at KONPA skal indberette legatmodtagere til SKAT).
  • Opbevaring af dataen sker i overensstemmelse med skattelovgivning.

KONPAs persondatapolitik