Klaus Højbjerg, Hamelin


 

Klaus Højbjerg, supply chain manager, Hamelin
Jeg blev opmærksom på legatet via min arbejdsgiver, som hvert år gør opmærksom på muligheden. Søgeprocessen er overskuelig målrettet.
Legatet har givet mig mulighed for at læse HD i Supply Chain Management
Uddannelsen påbegyndte jeg i 2016 i forbindelse med modtagelsen af legatet og og forventes afsluttet i 2019.
 
Jeg har i samme virksomhed – gennem årene - både produceret – plukket på lageret – været lageransvarlig - til idag at være ansvarlig for forsyningskæden og kundeservice/backoffice i Hamelin A/S. Det har naturligvis udvikligt mig enormt – og krævet at jeg lod mig udvikle - både personligt og fagligt, og jeg har derfor haft behov for at understøtte med relevant uddannelse sideløbende.
 
Uddannelsen giver mulighed for at holde egne erfaringer op imod fagets grundbegreber - og i samspil skabe muligheder for løbende forbedringer i min virksomhed. Specielt på det markedsmæssige og strategiske område, eksempelvis værdikæde pricippet og vækststrategier, men også detaljeret indblik i købeloven og det erhvervsretlige, har det givet mig værdigfuld indsigt og viden, og bidraget med et større helheds orienteret perspektiv, som rent praktisk gør beslutninger i hverdagen lettere.

For mig gælder det om at agere med engagement og handlekraft og skabe værdi for kunderne med høj leveringssikkerhed og kompetent og professionel service, men også understøtte at de nye innovative løsninger vi tilbyder implementeres ordentligt. Det har uddannelsen bidraget til i høj grad.

Jeg er ikke i tvivl om at legatet har hjulpet mig til at tage skridtet ud i en krævende, men meget kompetencegivende uddannelse, som klæder mig og min virksomhed på til fremtiden.