KONPAs legat


KONPAs legat bliver uddelt én gang om året. I 2019 vil uddeling ske ultimo juni måned.

Legatet er uddelt for 2019

Legatet uddeles udelukkende til brancherelaterede formål.

Vi opfordrer til, at alle i branchen benytter sig af denne unikke mulighed for at søge om tilskud til efteruddannelse. Flere ansatte i branchen har søgt og fået legatet.

Legatportionerne fordeler sig med 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr.

Legatets fundats er:

  • Legatfondet har til formål at understøtte medlemmer – også forhenværende af KONPA (tidl. Dansk Papirhandlerforening), disses enker eller børn under 18 år
  • Personer, der har drevet papirforretning her i landet, enten som detaillist, grossist, fabrikant eller direktør for et aktieselskab eller sådanne, der er eller har været ansat hos en papirhandler samt disses enker eller børn under 18 år
  • Derudover kan der ydes støtte til uddannelsesmæssige formål inden for branchen. Her kan du søge til efteruddannelse, som du selv har fundet frem til f.eks. et kursus, som kan have betydning for dit daglige arbejde. 


Download ansøgningsskema her.


Ansøgningsskemaet sendes til info@konpa.dk med emnet "KONPA legat".

Husk også vores kurser og akademiuddannelserne i KONPA Academy foråret 2019
Du kan som medlem af KONPA søge til begge dele efter aftale med din arbejdsgiver.

I efteråret 2019 kører vi følgende nye uddannelser:

  • Akademiuddannelse i rådgivende salg og salgspsykologi rettet mod eksterne sælgere
  • Akademiuddannelse i service rettet mod interne salgsmedarbejdere, kundeservice etc.

Kurserne er betalt af såkaldte SVU midler og ved at søge KONPAs Legatfond. Begge kurser giver ECTS points, og de afsluttes derfor med en skriftlig opgave og eksamen. Der er hold både i Vest- og Østdanmark.

Udover disse to nye akademiuddannelser har vi en lang række kurser dels kun for medlemmer og dels via Danmarks Medie- og journalisthøjskole.

Du kan finde hele udbuddet af kurser i vores efteruddannelseskatalog, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig.

Virksomheden skal betale faktura og dermed lægge pengene ud, sende kopi af betalt faktura til sekretariatet på hms@danskerhverv.dk og så bliver legaterne udbetalt i juni.