KONPAs legat


KONPAs legat bliver uddelt én gang om året. I 2020 vil uddeling ske ultimo juni måned. Ansøgningsfristen for KONPAs legat er lukket.

Ansøgningsskema for 2021 vil du kunne finde her på hjemmesiden fra ultimo januar 2021.

Legatet uddeles udelukkende til brancherelaterede formål.

Legatets fundats er:

  • Legatfondet har til formål at understøtte medlemmer – også forhenværende af KONPA (tidl. Dansk Papirhandlerforening), disses enker eller børn under 18 år
  • Personer, der har drevet papirforretning her i landet, enten som detaillist, grossist, fabrikant eller direktør for et aktieselskab eller sådanne, der er eller har været ansat hos en papirhandler samt disses enker eller børn under 18 år
  • Derudover kan der ydes støtte til uddannelsesmæssige formål inden for branchen. Her kan du søge til efteruddannelse, som du selv har fundet frem til f.eks. et kursus, som kan have betydning for dit daglige arbejde.

Husk vores kurser og akademiuddannelserne i KONPA Academy. Nyt program for efteråret 2020 er under udarbejdelse.

Du kan som medlem af KONPA søge til begge dele efter aftale med din arbejdsgiver.

I foråret 2020 udbød KONPA følgende uddannelser:

  • Akademiuddannelse i rådgivende salg og salgspsykologi rettet mod eksterne sælgere
  • Akademiuddannelse i service rettet mod interne salgsmedarbejdere, kundeservice etc.
  • Akademiuddannelse i moderne ledelse rettet mod branchens ledere.

Du søger KONPAs Legatfond til dækning af kursusafgift. Uddannelserne er SVU berettiget. Et beløb tilsvarende den evt. modtagne SVU tilbagebetales til KONPAs Legatfond. Alle akademiuddannelser giver ECTS points, og de afsluttes derfor med en skriftlig opgave og eksamen. Der er hold både i Vest- og Østdanmark.

Udover disse akademiuddannelser har vi en lang række kurser kun for medlemmer via Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Virksomheden skal betale faktura og dermed lægge pengene ud, sende kopi af betalt faktura til sekretariatet på hms@danskerhverv.dk og så bliver din virksomhed refunderet enten i januar eller juni.