KONPAs legat


KONPAs legat bliver uddelt én gang om året. I 2020 vil uddeling ske ultimo juni måned. Deadline for ansøgning er d. 24. april 2020.

Legatet uddeles udelukkende til brancherelaterede formål. For at modtage KONPA-Legatet skal du udfylde ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet kan findes her: Link til ansøgningsskema

Vi opfordrer til, at alle i branchen benytter sig af denne unikke mulighed for at søge om tilskud til efteruddannelse. Flere ansatte i branchen har søgt og fået legatet.

Legatportionerne kan fordele sig med 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr.

Legatets fundats er:

  • Legatfondet har til formål at understøtte medlemmer – også forhenværende af KONPA (tidl. Dansk Papirhandlerforening), disses enker eller børn under 18 år
  • Personer, der har drevet papirforretning her i landet, enten som detaillist, grossist, fabrikant eller direktør for et aktieselskab eller sådanne, der er eller har været ansat hos en papirhandler samt disses enker eller børn under 18 år
  • Derudover kan der ydes støtte til uddannelsesmæssige formål inden for branchen. Her kan du søge til efteruddannelse, som du selv har fundet frem til f.eks. et kursus, som kan have betydning for dit daglige arbejde.

Ansøgningsskemaet sendes til info@konpa.dk med emnet "KONPA legat". Ansøgningsskemaet kan findes her: Link til ansøgningsskema

Husk også vores kurser og akademiuddannelserne i KONPA Academy foråret 2020

Du kan som medlem af KONPA søge til begge dele efter aftale med din arbejdsgiver.

I foråret 2020 udbyder KONPA følgende uddannelser:

  • Akademiuddannelse i rådgivende salg og salgspsykologi rettet mod eksterne sælgere
  • Akademiuddannelse i service rettet mod interne salgsmedarbejdere, kundeservice etc.
  • Akademiuddannelse i moderne ledelse rettet mod branchens ledere.

Du søgerKONPAs Legatfond til dækning af kursusafgift. Uddannelserne er SVU berettiget. Et beløb tilsvarende den evt. modtagne SVU tilbagebetales til KONPAs Legatfond. Alle akademiuddannelser giver ECTS points, og de afsluttes derfor med en skriftlig opgave og eksamen. Der er hold både i Vest- og Østdanmark.

Find KONPA's Kursuskatalog via. dette link: Link til KONPA Kursuskatalog Forår 2020

Udover disse to nye akademiuddannelser har vi en lang række kurser kun for medlemmer via Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Du kan finde hele udbuddet af kurser i vores efteruddannelseskatalog, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig.

Virksomheden skal betale faktura og dermed lægge pengene ud, sende kopi af betalt faktura til sekretariatet på hms@danskerhverv.dk og så bliver din virksomhed refunderet enten i januar eller juni.