Kontingentsatser


Personligt medlemskab

Kr. 968

Firmamedlemskab

Firmaer under 10 mio. kr./omsætning kr. 3.382
Firmaer 10-20 mio. kr./omsætning kr. 5.885
Firmaer 20-50 mio. kr./omsætning kr. 9.319
Firmaer 50 mio. kr./omsætning og derover kr. 12.185

Gruppemedlemsskab

Gruppemedlemmer med under 11 medlemmer kr. 34.375
Gruppemedlemmer med mellem 11 og 21 medlemmer kr. 61.050
Gruppemedlemmer med over 21 medlemmer kr. 77.055


Alle beløb er ekskl. moms

Vedtaget på generalforsamlingen den 16. juni 2022