Kontingentsatser


Personligt medlemskab

Kr. 880

Firmamedlemskab

Firmaer under 10 mio. kr./omsætning kr. 3.075
Firmaer 10-20 mio. kr./omsætning kr. 5.350
Firmaer 20-50 mio. kr./omsætning kr. 8.472
Firmaer 50 mio. kr./omsætning og derover kr. 11.078

Gruppemedlemsskab

Gruppemedlemmer med under 11 medlemmer kr. 31.250
Gruppemedlemmer med mellem 11 og 21 medlemmer kr. 55.500
Gruppemedlemmer med over 21 medlemmer kr. 70.500
Kontingent for medlemskab af sektioner betales særskilt derudover

Alle beløb er ekskl. moms

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. juni 2016