Rabataftaler


Det er muligt at få at nogle gode rabataftaler gennem dit medlemskab af KONPA. Foreningen kan gennem Dansk Erhverv tilbyde attraktive aftaler på bl.a. telefoni, benzin m.m.

Rabataftaler - Dansk Erhverv

Læs mere om Dansk Erhvervs medlemsrabatter.

Samarbejdsaftale med kreditforsikringsselskabet Atradius

Foreningen har indgået en samarbejdsaftale med kreditforsikringsselskabet Atradius. Aftalen omfatter kreditforsikringsaftaler mellem Atradius og virksomheder, som KONPA har henvist til Atradius.

Atradius betaler en henvisningsprovision på 10 pct. af første års forventede årlige præmieindtægt på kreditforsikringsaftaler med nye kunder indtegnet i opgørelsesperioden. Nye kunder defineres som kunder, der ikke har været kunder hos Atradius indenfor de seneste 12 måneder.

De 10 pct. vil blive indbetalt til KONPA, som efterfølgende udbetaler beløbet til det pågældende medlem.

Hvis du ønsker at vide mere om samarbejdsaftalen og de gode kreditforsikringsmuligheder hos Atradius, er du meget velkommen til at tage kontakt til sekretariatet på 3374 6502 eller til hms@danskerhverv.dk eller direkte til Atradius til Helen Hørbo på 3326 5218 eller helen.horbo@atradius.com

Besøg Atradius hjemmeside