Akademifaget Det strategiske lederskab


Det strategiske lederskab 

Efterår 2024

Du tilmelder dig akademifaget til Peter Bo Rützou fra Improvement på pbo@improvement.dk!

Med 'Det strategiske lederskab' styrker du din ledelsesmæssige handlekraft og udvikler evnen til at forstå, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver - samtidig med, at du opnår 10 ECTS-point.

Målgruppe

Denne uddannelse henvender sig til alle som arbejder med ledelse. Det er en fordel med ledelseserfaring, men ikke noget krav.

Formål            

Få sikret sammenhængskraften i organisationen og nå jeres mål!

Deltagerne lærer at deltage aktivt i realiseringen af organisationens mål ved at bidrage med input til strategien og kunne gennemføre nødvendige strategiunderstøttende forandringer.

Indhold

 • Lære de vigtigste og anvendeligelige strategiske teorier og modeller.
 • Personligt, analyseret og autentisk lederskab.
 • Strategisk analyse, udvikling og implementering.
 • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis.
 • Processer, der skaber ejerskab og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen.
 • Forandringsprocesser og forandringsledelse.
 • Personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen.
 • Lære at identificere udviklingsbehov i egen afdeling i lyset af organisationens strategi.

 

Udbytte

Når du er færdig med 'Det strategiske lederskab' kan du;

 • Udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der bidrager til sammenhængskraften i organisationen.
 • Foretage strategisk analyse og lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau i relation til den aktuelle sammenhæng.
 • Udvikle din egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med strategiarbejdet.
 • Deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved at bidrage med input til strategien og ved i egen afdeling at gennemføre strategiunderstøttende forandringer, fx i form af kompetenceudvikling, kulturudvikling og forandringsledelse.

 

Datoer og lokation for undervisningen i efteråret 2024:

Det strategiske lederskab - Centralt i Danmark

 • Modul I: 22. og 23. oktober
 • Modul II: 12. og 13. november
 • Modul III: 26. - 27. november
 • Eksamen: 18. december

Pris

30.042 kr. Prisen er inkl. hotel, personprofiler og litteratur. 

Økonomi og tilmelding

Tilmelding til uddannelsen foregår via KONPA Academys hjemmeside eller via mail til sekretariatet. Uddannelsen er berettiget til 100 % omkostningsdækning fra KONPA's legatfond, hvis du arbejder i en virksomhed som er medlem af KONPA. Det er en betingelse for at modtage legatet, at der også ansøges om SVU støtte. Ikke at der opnås støtte, men at man ansøger. Improveme håndterer den administrative del af ansøgningsprocessen vedr. SVU støtten og optagelse på uddannelsen. SVU støtten og optagelse på uddannelsen. SVU støtten skal tilbagebetales til KONPA's legatfond. 

Det strategiske lederskab

Det strategiske lederskab er et akademifag hentet fra Akademiuddannelsen i ledelse, udbydes af Erhvervsakademi Aarhus, EAAA, under Lov om Åben Uddannelse. Improvements samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus gør det muligt at afslutte forløbet med en eksamen og opnå 10 ECTS-point. 

Uddannelsen er SVU (statens voksen uddannelsesstøtte) berettiget. Find alle oplysninger samt vejledning om SVU på www.svu.dk

Adgangskravet for opnåelse af ECTS point er enten en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Du tilmelder dig akademifaget til Peter Bo Rützou fra Improvement på pbo@improvement.dk!