Akademifaget Strategisk salg og Key Account Management


Strategisk salg og Key Account Management 

Efterår 2024

Du tilmelder dig akademifaget til Peter Bo Rützou fra Improvement på pbo@improvement.dk!

Skab profitabel kundeudvikling gennem Key Account Management, planlægning og tilrettelægning - samt opnå 10 ECTS-point.

En virksomheds resultat er 100 % afhængig af hver enkel Key Accounts performance, og en investering i kompetenceopbygning af KAM-funktionen vil derfor have en direkte effekt i form af en forbedret bundlinje. Strategisk salg indeholder bl.a. ønsket om at sælge på værdi i stedet for pris og minimere prispresset ved at styrke kvaliteten af salgsprocesserne. Strategisk salg baseres på en strategisk forståelse af kundens virksomhed og rettes mod kundens strategiske niveau. Der arbejdes med en stærk kundefokusering, værdiskabelse samt problemløsning og ikke kun simpel produktfokusering.

Formål

Indkøberne bliver dygtigere og mere professionelle. Der er behov for et kompetenceløft, så leverandørerne som minimum matcher indkøbernes kompetencer. Købsbeslutningen er også mere kompleks, og den endelige beslutningstager er ofte på et højt organisatorisk niveau.

At opnå forståelse for, hvordan man gør sin leverance strategisk vigtig for kunderne og løfter salget fra at handle om ”hvad” til at handle om ”hvorfor”.

At opnå kompetencer til selvstændigt at kunne analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau. Lær at udvikle et reelt værdiskabende samarbejde, tilpasset kundens situation og behov.

Lær at udvikle kundeplaner med fokus på værdiskabelse for kunderne, samtidig med du sikrer fuld potentialeudnyttelse, profitabel vækst og anvendelse af flere relevante parametre i samhandlen.

Målgruppe

Alle medarbejdere, som har et salgsansvar, nye og erfarende Account Managers, Key Account Managers, Business Managers, KAM-assistenter/-koordinatorer.

 • Andre af virksomhedens funktioner, som ønsker at skærpe forståelsen for, hvordan man arbejder med strategisk salg og det at skabe resultater igennem Key Accounts.
 • Salgsdirektører, salgschefer og teamledere, som vil have opdateret deres viden om strategisk salg og Key Account Management og ikke mindst de mange fordele ved at arbejde med happiness advantage.

Opnå kompetencer i og viden om reel Key Account Management og salgsledelse. Få dyb forståelse for indkøbsadfærd, indkøbsstrategi og risikostyring i salgsindsatsen.

Lær at forhandle og opnå bedre resultater i forbindelse med forhandlinger med kunderne og få samtidig dine salgskompetencer opfrisket.

Lær at udarbejde effektive angrebsplaner med henblik på etablering af nye strategiske kundeforhold.

Opnå øget personlig gennemslagskraft og bliv bedre til at præsentere løsningsvisioner.

Udvikl en mere proaktiv adfærd med fokus på muligheder og resultater. Vi udfordrer begrænsende holdninger og overbevisninger samt mentale begrænsninger, som hindrer den enkelte i at bruge sine kompetencer optimalt.

Opnå dyb indsigt i egen adfærd og personprofil ved hjælp af personprofilen Everything DiSC®Workplace og via diverse DiSC-værktøjer. På samme måde opnås kompetencer til at kunne tilpasse egen adfærd og agere hensigtsmæssigt i forhold til forskellige kundetypologier. Alene herved kan man se frem mod langt bedre salgsresultater og relationer som KAM.

Du får også en forhandlingsprofil som giver dig øget selvindsigt omkring din adfærdspræference i en forhandlingssituation.

Opnå forståelse for og få værktøjer til at arbejde med eget mindset. Lær at bringe dig selv (din hjerne) i mental optimal præstationstilstand. Vi arbejder på uddannelsen ud fra forskning fra Harvard University, som har bevist, at et positivt mindset øger produktiviteten i hjernen med 31%, og man bliver 37 % bedre i sit salgsarbejde. Vi kalder det happiness advantage.

Udbytte

 • Kunne yde tillidsbaseret rådgivning på alle organisatoriske niveauer.
 • Opnå forståelse for kundens business perspektiv, købsadfærd og indkøbsstrategi, samt forståelse for håndteringen af samspillet mellem købs- og salgscentret.
 • Arbejde bevidst med relationsopbygning (CRM) og opbygning af stærke partnerskaber.
 • Håndtere udarbejdelse af en struktureret kundeplan og strukturere salgsindsatsen for bedre strategiimplementering.
 • Håndtere afdækning af kundens værdikæde og analysere nøglen til kundens konkurrencekraft, ønsker og behov. 
 • Vælge og anvende relevante redskaber, metoder og teknikker inden for strategisk salg og anvende terminologien samt økonomiske begreber i kommunikationen med Key Accounts. 
 • Håndtere gennemførelse af en forhandling med Key Accounts på flere niveauer. 
 • Udarbejde effektive angrebsplaner for etablering af vigtige nye kundeemner. 
 • Vælge og anvende relevante redskaber, metoder og teknikker til identifikation og imødegåelse af risici ved kundeplanen.
 • Opnå forståelse for Key Account Managerens rolle og nødvendige kompetencer. 
 • Udføre praktisk træning i diverse metoder, teorier, modeller og værktøjer.
 • DiSC-værktøjer til at identificere og styrke egen salgsstil i forhold til de forskellige kundetypologier.

Datoer og lokation for undervisningen i efteråret 2024:

Strategisk salg og Key Account Management - Centralt i Danmark 

 • Modul I: 17. og 18. september
 • Modul II: 08. og 09. oktober
 • Modul III: 24. og 25. oktober
 • Eksamen: 14. november

Pris

31.042 kr. Prisen er inkl. hotel, personprofiler og litteratur. 

Økonomi og tilmelding

Tilmelding til uddannelsen foregår via KONPA Academys hjemmeside eller via mail til sekretariatet. Uddannelsen er berettiget til 100 % omkostningsdækning fra KONPA's legatfond, hvis du arbejder i en virksomhed som er medlem af KONPA. Det er en betingelse for at modtage legatet, at der også ansøges om SVU støtte. Ikke at der opnås støtte, men at man ansøger. Improveme håndterer den administrative del af ansøgningsprocessen vedr. SVU støtten og optagelse på uddannelsen. SVU støtten og optagelse på uddannelsen. SVU støtten skal tilbagebetales til KONPA's legatfond. 

Strategisk salg og Key Account Management

Strategisk salg og Key Account Management er et akademifag hentet fra Akademiuddannelsen i Marketing og salg, udbydes af Erhvervsakademi Aarhus, EAAA, under Lov om Åben Uddannelse. Improvements samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus gør det muligt at afslutte forløbet med en eksamen og opnå 10 ECTS-point.

Uddannelsen er SVU (statens voksen uddannelsesstøtte) berettiget. Find alle oplysninger samt vejledning om SVU på www.svu.dk

Adgangskravet for opnåelse af ECTS point er enten en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Du tilmelder dig akademifaget til Peter Bo Rützou fra Improvement på pbo@improvement.dk!