Akademifaget Ledelse i praksis - Moderne ledelse


Ledelse i praksis - Moderne ledelse

Efterår 2024

Du tilmelder dig akademifaget til Peter Bo Rützou fra Improvement på pbo@improvement.dk!

Lær, hvordan du bliver en succesfuld leder - blandt andet ud fra resultaterne af den nyeste forskning i organisationspsykologisamt en masse praktiske og konkrete værktøjer, herunder hele 3 personprofiler, samt opnå 10 ECTS- points.

Uddannelsen er bygget op omkring den ny organisationspsykologiske forskning, der peger på, hvordan vi via psykologisk tryghed kan have et arbejde, der er erengagerende, meningsfuldt og givende - samtidig med, at vi opnår fremragende resultater, bliver mere effektive og kommer i mål med det vi sætter os for. En dygtig leder er bevidst om sin egen adfærd og ledelsesstil, og er fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer. Derfor er det vigtigt, at du som leder er bevidst om dine egne styrker og udviklingsområder samtidig med, at du har et skarpt blik for dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer. Med Moderne ledelse kvalificerer du dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis samtidig med, at du udvikler din personlige lederadfærd.

Målgruppe:

Uddannelsen er for alle, som gerne vil udvikle sig som leder. Der er fokus på operationel- og taktisk ledelse. Vi arbejder både med ”en til en” kommunikation og ”en til mange” kommunikation. Uddannelsen er både for den nye og den erfarne leder. Salgsledere vil også have stor glæde af at deltage.

Udbytte:

  • Via DiSC, Work of Leaders og VIA styrke opnår profilerne dyb indsigt i egen ledelsespraksis og kompetencer. Lær at identificere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling.
  • Indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og udviklingsområder via anvendelse af fagets teorier, adfærdsprofiler og værktøjer.
  • Lær gennem analyse af sammenhæng mellempraksis og teori, at kunne vurdere, hvilket af fagets mange redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.
  • Lær en masse om den nyeste forskning i moderne organisationspsykologi og bliv i stand til at indfri såvel organisationens som medarbejdernes individuelle potentialer.
  • Lær at arbejde med interaktion og kommunikation mellem teamdeltagerne, som vigtige parametre for at kunne skabe en stærk VI-følelse i teamet.
  • Lær at anvende konkrete værktøjer til at sikre, at man sammen med teamet når sine mål med høj motivation og trivsel

De studerende vil få styr på deres værktøjskasse og egen stil i konkrete ledersituationer.

Alle deltagerne gennemfører den populære Everything DiSC®Work of Leaders profil. En profil som kortlægger dine ledelsesmæssige kompetencer på 3 parametre:

1) Kompetencer i det at sætte en vision for arbejdet.

2) Kompetencer til at sikre alignment på holdet, hvor alle arbejdereffektivt mod samme mål.

3) Kompetencer til at stå i spidsen for gennemførelsen og eksekveringen, så strategien bliver implementeret og teamet når sine mål.

Datoer og lokation for undervisningen i efteråret 2024:

Ledelse i praksis - Moderne ledelse hold 1 - Centralt i Danmark

  • Modul I: 10. og 11. september
  • Modul II: 01. og 02. oktober
  • Modul III: 10. - 11. oktober
  • Eksamen: 07. november

Pris

31.042 kr. Prisen er inkl. hotel, personprofiler og litteratur. 

Økonomi og tilmelding

Tilmelding til uddannelsen foregår via KONPA Academys hjemmeside eller via mail til sekretariatet. Uddannelsen er berettiget til 100 % omkostningsdækning fra KONPA's legatfond, hvis du arbejder i en virksomhed som er medlem af KONPA. Det er en betingelse for at modtage legatet, at der også ansøges om SVU støtte. Ikke at der opnås støtte, men at man ansøger. Improveme håndterer den administrative del af ansøgningsprocessen vedr. SVU støtten og optagelse på uddannelsen. SVU støtten og optagelse på uddannelsen. SVU støtten skal tilbagebetales til KONPA's legatfond. 

Ledelse i praksis - Moderne ledelse

Ledelse i praksis - Moderne ledelse er et akademifag hentet fra Akademiuddannelsen i ledelse, udbydes af Erhvervsakademi Aarhus, EAAA, under Lov om Åben Uddannelse. Gennem Improvements samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus er det muligt at afslutte forløbet med en eksamen og opnå 10 ECTS-point.

Uddannelsen er SVU (statens voksen uddannelsesstøtte) berettiget. Find alle oplysninger samt vejledning om SVU på www.svu.dk

Adgangskravet for opnåelse af ECTS point er enten en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. 

Du tilmelder dig akademifaget til Peter Bo Rützou fra Improvement på pbo@improvement.dk