FAQ om KONPA Academy


Der er flere som har haft spørgsmål omkring KONPA Academy, og vi har derfor forsøgt at lave en oversigt over de mest hyppige spørgsmål vi har fået.

  • Det undrer mig lidt at nogle af mine kollegaer har hørt tilbage omkring kurser, men ikke jeg?

Du vil modtage besked om nærmere information om kurset 3-4 uger før kursets afholdelse. 

  • Jeg har fået en faktura fra Kursusfabrikken, men det er KONPA, som skal betale? 

Virksomheden – eller dig selv – skal betale fakturaen, og du vil derefter få refunderet udgifterne til de tilmeldte kurserne. Kurserne der tilbydes igennem KONPA Academy er gratis for medarbejdere i KONPAs medlemsvirksomhederne. Medarbejderne i KONPAs medlemsvirksomheder får betalt deres kurser af KONPAs legatfond, hvilket kræver, at der ansøges til KONPAs legatfond, om at få betalt kurserne. Man har allerede indsendt sin ansøgning, når man har sendt sin tilmeldingsblanket. KONPAs legatudvalget sætter sig sammen to gange årligt, og bevilliger penge til at dække dine udgifter til kurset. Pengene vil blive sat ind på din konto, så snart kurset er afholdt.

  • Kan du oplyse hvornår der kommer penge fra KONPA til at betale for disse kurser? 

KONPAs legatudvalg bevilliger penge til dit kursus to gange årligt, henholdsvis i januar og juni. Derefter vil udgifterne til kurset blive sat ind på din konto, så snart kurset er afholdt. 

  • Første kursus er på mandag og de sender regning nu?

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har en fast praksis om at sende regningen før afholdelse af kurset. 

  • Hvad sker der i tilfælde af aflysning?

I tilfælde af aflysning sættes pengene tilbage på din konto, hvis du allerede har betalt for kurset. 

  • Er Sverige og Norge omfattet af KONPA Academy kurser?

Medarbejdere fra Sverige og Norge er velkomne til at deltage, men de kan ikke ansøge om at få dækket kursusomkostninger via KONPAs legatfond.

  • Kan alle typer medarbejdere tilmelde sig?

Ja, alle typer medarbejder kan tilmelde sig. Tal gerne med din nærmeste leder om det. Regning for kurset bliver sendt til virksomhed, som skal betale det. Beløbet bliver refunderet enten i januar eller juli afhængig af hvilken sæson kurset er blevet afholdt i.

  • Er der et loft på hvor mange kurser den enkelte medarbejder kan tilmelde sig?

Nej, der er ikke noget loft for hvor mange kurser eller akademiuddannelser den enkelte medarbejder kan tilmelde sig.