Smart Academy


Du tilmelder dig kurser gennem Smart Academy på deres hjemmeside. Husk at noter i kommentarfeltet ved tilmelding, at du ansøger om KONPA-legat.

Efteruddannelse via Smart Academy
Efteruddannelse og kompetenceudvikling er vigtig for din karriere. For at få sig en god karriere med masser af spændende jobmuligheder gælder det om at have de rette kompetencer, der både er efterspurgte og fremtidssikrende. Netop det kan du sikre dig med løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Med en efteruddannelse på Smart Academy har du mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer og specialisere dig inden for de arbejdsområder, du finder mest interessante. Vi tilbyder et bredt udvalg af efteruddannelser på akademi- og diplomniveau inden for ledelse, produktion og innovation, transport, salg og markedsføring, økonomi og finans samt hele det digitale område.

Sådan arbejder vi
Hos Smart Academy er vi meget optaget af, at deltagernes læring forankres i deres arbejdsliv. Det gør vi ved at præsentere den mest relevante viden og koble den til praksis. Alle vores uddannelser er kompetencegivende og kan derfor anvendes til videreuddannelse i både Danmark og internationalt.
På vores skræddersyede aktiviteter har vi sammen med opdragsgiveren også mulighed for at dykke helt ned i maskinrummet i den pågældende virksomhed, når det bedste læringsforløb skal designes og udfoldes.

Alle vores undervisere har erfaring fra erhvervslivet og flere af dem gør stadig karriere her. Derved sikrer vi at de har fingeren på pulsen og løbende tester teorier af samt for ny inspiration og viden til undervisningen.

 

Akademiuddannelse i Operationelt Indkøb

I faget operationelt indkøb bliver du specialiseret i indkøb og alle dets faser. Du får herigennem en forståelse for operationelle beslutninger i virksomheden samtidig med, at du opnår 10 ECTS-point

Målgruppe
Faget er for alle der ønsker en øget viden om teori og praksis inden for operationelt indkøb, så du kan forholde dig analytisk til arbejdet og håndtere indkøb, fra behovet er erkendt, til varen er leveret.

Formål
Deltageren får en faglig specialisering indenfor indkøb, og en forståelse for operationelle beslutninger i
virksomheden. Der relateres desuden til andre fagområder i virksomheden og samarbejdet med eksterne parter, også i et internationalt perspektiv

Indhold

 • Indkøbets opgaver
 • Indkøbsmængder - indkøbsimpulser
 • Forespørgsel
 • Tilbud, Købeloven og CISG samt Incoterms
 • Valg af leverandør
 • Styring af leverandør herunder reklamationsbehandling, misligholdelse og force majeure.
 • Finansiering af køb
 • Indkøbets betydning for virksomhedens økonomi
 • Indkøb fra 3. lande
 • Metodelære

Udbytte

Når du har gennemført "Operationelt Indkøb", så kan du blandt andet:

 • Foretage en faglig behandling af indkøb fra behovserkendelse til levering.
 • Anvende og forstå disponeringsprincipper.
 • Forholde dig analytisk til indkøbets operationelle faser, herunder sammenhængen mellem
  indkøb og økonomi.
 • Vurdere indkøbets indvirksomheden på virksomhedens økonomi og den øvrige organisation.
 • Agere i og have viden om kommunikations- og kulturelle forskelle ved indkøbets
  gennemførelse.

AFLYST - BLIVER UDBUDT IGEN TIL EFTERÅRET 2023

Sted

KØBENHAVN

Datoer

Modul I: 17. - 18. april

Modul II: 1. - 2. maj

Modul III: 15. - 16. maj

Eksamen: 30. maj

Pris

28.000 kr.

Prisen er inkl. deltagergebyr, forplejning, bøger og overnatning lokalt. 

 

Akademiuddannelse i Logistik

I faget Logistik får du en faglig specialisering med analyse og optimering af værdikæden på operationelt niveau samtidig med, at du opnår 10 ECTS-point

Målgruppe

Faget er relevant for alle, der har behov for videreuddannelse inden for logistik og værdikæden, og gerne vil kunne analysere virksomhedens logistik, og komme med forslag til højere effektivitet i værdikæden fra forsyning, produktion til distribution.

Formål

Deltageren får en faglig specialisering med analyse og optimering af værdikæden på operationelt niveau. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet nationalt og internationalt perspektiv.

Indhold

 • Værdikæden
 • Operationelt: Vareflowet - Informationsstrømme
 • Kvalitetsstyring
 • Logistisk effektivitet
 • Forandringsstyring
 • Metodelære

Udbytte

Når du har gennemført "Logistik", så kan du blandt andet:

 • Opnå forståelse for markedssituationen og et produkts livscyklus, samt hvilken betydning det logistisk har for virksomhedens værdikæde.
 • Anvende værktøjer til styring af planlægningsopgaven.
 • Opnå forståelse for transportens og lagrenes betydning og placering samt deres effekt på virksomhedens reaktionsevne.
 • Anvende metoder til at gennemføre en analyse af vareflowet og udarbejde forslag til forbedring af den logistiske effektivitet.
 • Bidrage ved vurdering af cost benefit med optimeringsforslag.
 • Anvende centrale metoder til segmentering af indgående og udgående logistik
 • Opnå indsigt i brugen af benchmarking.

AFLYST - BLIVER UDBUDT IGEN TIL EFTERÅRET 2023

Sted

ESBJERG

Datoer

Modul I: 11. - 12. april

Modul II: 24. - 25. april

Modul III: 8. - 9. maj

Eksamen: 22. maj

Pris

28.000 kr.

Prisen er inkl. deltagergebyr, forplejning, bøger og overnatning lokalt.