Smart Academy


Du tilmelder dig kurser gennem Smart Academy på deres hjemmeside. Husk at noter i kommentarfeltet ved tilmelding, at du ansøger om KONPA-legat.

Efteruddannelse via Smart Academy

Efteruddannelse og kompetenceudvikling er vigtig for din karriere. For at få sig en god karriere med masser af spændende jobmuligheder gælder det om at have de rette kompetencer, der både er efterspurgte og fremtidssikrende. Netop det kan du sikre dig med løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Med en efteruddannelse på Smart Academy har du mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer og specialisere dig inden for de arbejdsområder, du finder mest interessante. Smart Academy tilbyder et bredt udvalg af efteruddannelser på akademi- og diplomniveau inden for ledelse, produktion og innovation, transport, salg og markedsføring, økonomi og finans samt hele det digitale område.

Sådan arbejder Smart Academy

Hos Smart Academy er de meget optaget af, at deltagernes læring forankres i deres arbejdsliv. Det gøres ved at præsentere den mest relevante viden og koble den til praksis. Alle uddannelserne er kompetencegivende og kan derfor anvendes til videreuddannelse i både Danmark og internationalt.
På Smart Academys skræddersyede aktiviteter har de sammen med opdragsgiveren også mulighed for at dykke helt ned i maskinrummet i den pågældende virksomhed, når det bedste læringsforløb skal designes og udfoldes. Alle underviserene har erfaring fra erhvervslivet og flere af dem gør stadig karriere her. Derved sikrer Smart Academy, at de har fingeren på pulsen og løbende tester teorier af samt får ny inspiration og viden til undervisningen.

Service 

Faget Service er for dig der skal til at arbejde med service, eller for dig som til dagligt arbejder med service, og som gerne vil skabe bedre service og dermed opnå loyale kunder. Service giver dig en bedre forståelse for service. Du får kompetencer til at agere i forhold til forskellig serviceadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kunder for derved opnå bedre serviceresultater.

Udbydes flere gange årligt - følg linket og se datoerne under 'hold start' i højre side.  

 

Salg og Salgsforståelse 

Faget Salg og salgspsykologi giver dig en forståelse af salgspsykologi og kompetencer til opnå bedre salgsresultater. Du får nye kompetencer til at agere i forhold til forskellig kundeadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper for derved opnå bedre salgsresultater. Faget giver dig desuden en introduktion til grundlæggende teknikker i forbindelse planlægning gennemførelse og opfølgning på et salgsmøde, oplevelsesdesign og psykologien herved.

Udbydes flere gange årligt - følg linket og se datoerne under 'hold start' i højre side.  

 

Logistik & Supply Chain Management 

På faget Logistik & Supply Chain Management får du en forståelse for optimering af blandt andet værdikæden. Du vil blive i stand til at udarbejde løsningsforslag, som tager højde for de logistiske indvirkninger og optimering af processer. Du får en faglig specialisering med analyse og optimering af værdikæden på operationelt og taktisk niveau. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet nationalt og internationalt perspektiv og specialiseringen relateres til den eller de forsyningskæder virksomhedens værdikæde opererer i.

Følg linket og se datoerne under 'hold start' i højre side.

 

Kommunikation i praksis

På faget Kommunikation i praksis lærer du selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellige kontekster Med udgangspunkt i den enkelte kommunikationsopgave, lærer du at analysere og vurdere opgaven med henblik på en professionel løsning af denne. I undervisningen beskæftiger vi os med følgende emneområder: Kommunikationspsykologi, kommunikationsmodeller, planlægnings- og formidlingsværktøjer, kommunikationsopgaven i praksis, præsentationsteknik, og målgrupper.

Udbydes flere gange årligt - følg linket og se datoerne under 'hold start' i højre side.  

 

Bæredygtig forretningsforståelse

På faget Bæredygtig forretningsforståelse får du viden om bæredygtighed og de 17 verdensmål, samt hvordan det enkelte individ og virksomheder kan arbejde med bæredygtig udvikling og implementering af de 17 verdensmål i virksomhedens forretningsmodeller og daglige drift. Du får inspiration til at udpege, hvor og hvordan din virksomhed kan udvælge helt konkrete tiltag inden for bæredygtighed, som passer ind i jeres hverdag – og som understøtter forretningens udvikling.

Faget er endnu ikke datosat – men tag kontakt til Chefkonsulent Anders Enevoldsen på tlf.: 4199 1236 for mere information.

 

Projektledelse 

Projektledelse kræver overblik. Få overblikket og lær at trække i trådene, så du som projektleder viser at du kan tage ansvar og lede projektet igennem hele processen. I faget får du ikke alene den teoretiske ballast med teori og metoder inden for projektledelse og projektstyring. Du får også praktiske redskaber til at vurdere ledelsesmæssige problemer fra hverdagen og vælge de bedste løsninger. Du får forståelse for værdien af netværk og lærer at etablere og udnytte dem.

Udbydes flere gange årligt - følg linket og se datoerne under 'hold start' i højre side.  

 

Husk at noter i kommentarfeltet ved tilmelding, at du ansøger om KONPA-legat.